Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 13:34

100% các bộ có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ

15:52 | 11/11/2020
Sự kiện Bộ Nội vụ đưa nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ (LGSP) vào hoạt động ngày 30/10 vừa qua đã đánh dấu một bước tiến đáng ghi nhận khi 100% cơ quan các bộ đã có nền tảng LGSP, sẵn sàng cho việc xây dựng chính phủ điện tử.
Quản lý dữ liệu thông minh hướng để phát triển vững mạnh, hiện đại Khắc phục tình trạng cát cứ dữ liệu

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu

Chia sẻ thông tin đến các cơ quan báo chí ngày 11/11, đại diện Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử của các nước trên thế giới cho thấy vấn đề kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin là đặc biệt quan trọng.

Việc này giúp các cơ quan Chính phủ trao đổi và sử dụng thông tin một cách đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và điều hành trong nội bộ của Chính phủ, giúp hỗ trợ các quyết định dựa trên việc sử dụng thông tin, dữ liệu đầy đủ và nhất quán.

100% các bộ có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ
Vấn đề kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng

Theo Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ, Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 3/4/2020 của Văn phòng Chính phủ), đến hết năm 2020, 100% các bộ, địa phương phải có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/cấp tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Đây là một mục tiêu quan trọng nhằm tạo lập nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ trung ương đến địa phương giai đoạn tới.

Việc các bộ, địa phương sớm hoàn thành LGSP, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia là rất cấp thiết và không thể trì hoãn thêm nữa, bởi lẽ đây là việc phù hợp với nhu cầu thiết yếu của thực tế, xu hướng phát triển trong và ngoài nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế không phải các bộ, địa phương đều có điều kiện để kịp đầu tư/thuê dịch vụ để đưa nền tảng quan trọng này vào sử dụng trong giai đoạn 2019-2020 (năm 2019 mới chỉ có 21 địa phương, 4 bộ, cơ quan ngang bộ có LGSP, tức đạt 27%).

Bước tiến đáng ghi nhận

Với vai trò quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nền tảng “LGSP as a service” để cho một số bộ, ngành, địa phương sử dụng trong giai đoạn các bộ, ngành, địa phương, chưa có điều kiện xây dựng LGSP của mình. Ngày 30/10/2020 đã đánh dấu một bước tiến đáng ghi nhận khi Bộ Nội vụ có LGSP và qua đó là 100% các Bộ đã có LGSP.

Kết quả này chỉ là sự khởi đầu, tuy nhiên, giá trị mang lại rất đáng kể. Bởi vì, việc 100% các bộ có LGSP và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia sẽ góp phần cơ bản cho việc phá bỏ các “ốc đảo” dữ liệu của các bộ, ngành, thay vào đó là tạo lập nền tảng sẵn sàng cho việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ trung ương đến địa phương; thông qua đó giúp Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước sớm đi vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, việc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai “LGSP as a Service” còn thể hiện cách nghĩ, cách làm mới đó là đối với các hệ thống mới, các bộ, địa phương chưa hiểu thì cần một hình mẫu. Việc được “dùng thử” LGSP do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp sẽ giúp cho các bộ, địa phương có hiểu biết rõ hơn về vai trò, lợi ích, chức năng, tính năng của LGSP. Từ đó, các bộ, địa phương sẽ đặt ra bài toán chính xác hơn khi tiến hành đầu tư/thuê dịch vụ cho LGSP của mình.

Đồng thời, việc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai "LGSP as a Service" còn thể hiện tư duy, cách tiếp cận từ cung cấp cái đang có, chỉ làm vai trò ra văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo… sang tư duy phục vụ, chủ động, đột phá, đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, chủ động tháo gỡ vướng mắc trong triển khai. Và việc này đã và sẽ làm nguồn cảm hứng cho nhiều việc khác tương tự trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo Cục Tin học hóa, về lâu dài, để bảo đảm sự chủ động, bền vững, các bộ, địa phương cần chủ động phát triển LGSP của mình để việc phát triển các ứng dụng, dịch vụ chính quyền điện tử được hiệu quả, thống nhất dựa trên các trên nền tảng dùng chung, tăng cường kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ của mình và là đầu mối để kết nối đến các hệ thống thông tin bên ngoài.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tăng cường triển khai kết nối LGSP với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương.

Theo Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông, việc triển khai các nền tảng tích hợp, dữ liệu trên quy mô toàn quốc đã có những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đã có 61 tỉnh, 21 bộ đã kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, tăng gần gấp đôi so với đầu năm (chỉ có tổng số khoảng 40 bộ, tỉnh). Từ ngày 1/1 - 29/10/2020, tổng số giao dịch thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia vào khoảng 4,2 triệu giao dịch (năm 2019 chỉ là 2,3 triệu), mỗi ngày khoảng 14.000 giao dịch.

Quỳnh Nga