Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 26/10/2021 00:31

5 nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công những tháng cuối năm

11:59 | 08/09/2021
Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, 4 tháng cuối năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, sẽ tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTC năm 2022.

Tập trung các giải pháp gỡ vướng đầu tư

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ nay đến cuối năm 2021 sẽ tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC, bao gồm: Thứ nhất, hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước ngày 15/9/2021.

Thứ hai, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu về thời gian, chất lượng, khả thi.

5 nhóm giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công những tháng cuối năm
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến, tổng mức vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là 516.700 tỷ đồng

Thứ ba, thực hiện nghiêm Luật ĐTC, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. Về vấn đề này, Bộ KH&ĐT kiến nghị, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ĐTC, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch ĐTC năm 2021 để chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về ĐTC như: Thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn ĐTC.

Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.

Năm 2022 chú trọng nâng cao hiệu quả vốn đầu tư

Về kế hoạch ĐTC năm 2022, theo Bộ KH&ĐT dự kiến, tổng mức vốn ngân sách nhà nước năm 2022 là 516.700 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kế hoạch năm 2021, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 222.000 tỷ đồng (vốn trong nước 187.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài 35.000 tỷ đồng), bằng với kế hoạch năm 2021; vốn ngân sách địa phương 294.700 tỷ đồng, tăng 15,4% so với kế hoạch năm 2021

Năm 2022, mục tiêu quan trọng là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTC, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các dự án đường cao tốc, cảng biển, hạ tầng số, các cơ sở dữ liệu quan trọng, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, dự án liên vùng. Hoàn thành các tuyến đường ven biển chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025; Khởi công mới một số dự án có tính chất cấp bách, quan trọng, có tác động tích cực đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, dự án khẩn cấp theo quy định của Luật ĐTC.

Để nâng cao hiệu quả ĐTC, nguyên tắc phân bổ vốn được chú trọng. Trong đó, đối với vốn ngân sách trung ương trong nước phải đảm bảo bố trí vốn để thanh toán toàn bộ số nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025; bố trí vốn để thu hồi tối thiểu 25% số vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025; bố trí đủ vốn để hoàn thành dứt điểm các dự án chuyển tiếp nhóm C của các địa phương chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025; bố trí đủ vốn theo giá trị quyết toán cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022, các dự án dự kiến hoàn thành năm 2022. Đồng thời, bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Bố trí vốn cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với khả năng thực hiện Chương trình.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại để tập trung bố trí cho dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm liên vùng về giao thông, đường cao tốc, đường ven biển, thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, y tế, khoa học-công nghệ, nâng cấp các trường nghề, công nghệ thông tin, hạ tầng số… tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về hạ tầng phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đối với vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương, bố trí đủ vốn cho các dự án đủ thủ tục đầu tư. Đối với vốn ngân sách địa phương, cần tập trung vào các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2022, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của các dự án theo quy định của Luật ĐTC, ưu tiên bố trí đủ vốn theo cam kết cho các dự án liên vùng, dự án đường ven biển.

Để hoàn thành việc phân bổ vốn, giao chi tiết kế hoạch phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2021, Bộ KH&ĐT đề nghị, các cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Nguyễn Hòa