Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 25/11/2020 11:28

A Lưới: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

06:00 | 09/10/2020
Phát huy những kết quả và đúc kết những bài học kinh nghiệm trong những năm vừa qua, huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai những nhóm giải pháp mới đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại và bền vững.

Nông nghiệp là mũi nhọn kinh tế

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết: Những năm gần đây huyện chỉ đạo phát triển nông nghiệp thành ngành kinh tế thế mạnh, mũi nhọn của địa phương; trong đó, lấy chăn nuôi và lâm nghiệp là chủ đạo để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho người dân.

1243-anh-3-phat-triyn-nong-ngiep-a-luoi
Thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho bà con

Huyện A Lưới đã triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2018 - 2020, nhờ đó, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi được nâng lên. Kinh tế - xã hội đạt nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15%, bộ mặt nông thôn, đô thị khang trang hơn nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới; các thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm; đời sống của người dân ngày càng đi lên.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thực hiện chuỗi giá trị đối với 5 sản phẩm: Gạo Ra dư, chuối, thịt bò, dê, nếp than. Sản phẩm thổ cẩm, chuối già lùn, thịt bò vàng đã được khẳng định và đang nâng cao do Hội đồng cấp tỉnh bình chọn. Đồng thời, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

“Năm 2021, huyện A Lưới sẽ phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện các điều kiện sản suất, sinh hoạt và không ngừng nâng cao đời sống của cư dân nông thôn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Phát huy lợi thế nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có gắn với kêu gọi, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái… - ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

1242-anh-2-pt-nong-nghiep-a-luoi
Cần định hướng rõ sản phẩm chủ lực để phát triển

Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Nói về A Lưới chọn nông nghiệp là mũi nhọn và phát triển theo hướng bền vững, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Để kinh tế - xã hội của huyện A Lưới có những bứt phá, phát triển bền vững thì trước hết lãnh đạo địa phương cần phải thay đổi tư duy, nhận thức trong cách làm, cách triển khai, phải tự vươn lên bằng chính nguồn nội lực của địa phương. Các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương chỉ mang tính tạo đà để địa phương phát triển… “Huyện A Lưới cần tập trung để phát triển ngành nông nghiệp, định hướng rõ sản phẩm chủ lực của huyện để có hướng nghiên cứu, đầu tư, phát triển. Cần tập trung một số sản phẩm thế mạnh của địa phương để xây dựng sản phẩm OCOP; phát triển kinh tế rừng, đẩy mạnh trồng cây dược liệu, phát triển đàn bò công nghệ cao, khuyến khích hình thành các HTX nông nghiệp kiểu mới”, ông Phan Ngọc Thọ nêu vấn đề và định hướng.

Điều quan trọng là phải nâng cao thu nhập, điều kiện, đời sống cho người dân trên địa bàn. Phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hầu Tỷ