Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/10/2020 15:05

An toàn lao động vùng than Cẩm Phả

00:00 | 13/10/2020
Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quý IV/2020 đối với các đơn vị vùng Cẩm Phả, Tập đoàn TKV đã yêu cầu các đơn vị rà soát, bổ sung, chỉnh sửa lại nội dung quy định về kỹ thuật an toàn phù hợp theo đặc thù sản xuất của đơn vị; đặc biệt chú ý công tác giáo dục ý thức tự chủ an toàn cho người lao động.

Đối với các đơn vị hầm lò, tiếp tục quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại trong hầm lò để người lao động đảm bảo thời gian làm việc hữu ích, đạt năng suất cao và làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, tổ chức chấm điểm chéo giữa các đơn vị về an toàn vệ sinh lao động...

Hoàng Sơn