Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 02/08/2021 12:35

An toàn thực phẩm: Cần chủ động kiểm soát chặt chẽ

20:56 | 20/06/2021
Mặc dù phải tập trung phần lớn nguồn lực cho công tác chống dịch, tuy nhiên các tỉnh đã tích cực vào cuộc, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm

Theo Báo cáo kết quả kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021 thực hiện tại tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận của Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương 05 do Bộ Công Thương thành lập mới đây cho thấy, cùng với công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đã được đẩy mạnh bằng nhiều hoạt động, hình thức thiết thực, việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP đã được các địa phương triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm.

An toàn thực phẩm: Chủ động kiểm soát chặt chẽ
Đoàn liên ngành Trung ương số 05 kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Cụ thể, trong thời gian triển khai Tháng hành động về ATTP, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 130 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với 695 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong đó, 679 cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP (chiếm 97,7%), 16 cơ sở chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP (chiếm 2,3%), nhắc nhở 15 cơ sở, xử phạt 01 cơ sở về hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Tỉnh Ninh Thuận cũng đã thành lập 75 đoàn thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP năm 2021. Tính đến ngày 6/5/2021, các đoàn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 911 cơ sở, kết quả có 838 cơ sở đạt (chiếm 92%), 73 cơ sở vi phạm (chiếm 8,0%). Bên cạnh đó, các đoàn thanh tra, kiểm tra cũng đã thực hiện 32 test nhanh thực phẩm, kết quả: 32/32 mẫu âm tính (đạt 100%) và lấy 05 mẫu thực phẩm (cà phê, mật nho, măng tây xanh, ớt tươi, nước mắm) để kiểm nghiệm.

Theo báo cáo của Tổng cục quản lý thị trường về việc thực hiện kiểm tra liên ngành về ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2021 tại Nam Định và Thái Bình cũng ghi nhận: Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra ở các cấp đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vi phạm phạm luật trong ATTP, có tác dụng răn đe, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.

Trong đó, Nam Định đã tổ chức 247 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm. Tổng số cơ sở được thanh tra kiểm tra là 1.846 cơ sở, trong đó cơ sở đạt là 1.551 cơ sở; số cơ sở vi phạm là 295 cơ sở; số cơ sở vi phạm đã xử lý là 37 cơ sở. Còn tỉnh Thái Bình đã thành lập 396 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với 2.271 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết quả, 1.155 cơ sở chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, nhắc nhở 1.094 cơ sở, xử phạt 22 cơ sở.

Đặc biệt, theo số liệu tổng hợp từ Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố, trong dịp Tháng hành động vì ATTP năm 2021, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 772 vụ, xử lý 290 vụ việc vi phạm về ATTP, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,86 tỷ đồng, trị giá tang vật thu giữ hơn 1,08 tỷ đồng.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP

Đánh giá kết quả công tác đảm bảo ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2021 tại 4 tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương ghi nhận trên địa bàn các tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Mặc dù phải tập trung phần lớn nguồn lực cho công tác chống dịch, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các tỉnh đã tích cực vào cuộc, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP, triển khai Tháng hành động vì ATTP theo các nội dung đã được hướng dẫn; tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đầy đủ, kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về công tác bảo đảm ATTP và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

An toàn thực phẩm: Chủ động kiểm soát chặt chẽ
Đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, đời sống cho người dân

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Ninh Thuận kiến nghị với Chính phủ, các bộ ngành kịp thời bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để triển khai các hoạt động liên quan đến bảo đảm ATTP và chỉ đạo địa phương dành ngân sách địa phương đủ để quản lý ATTP trên địa bàn; xem xét tăng cường nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP các cấp. Bên cạnh đó, có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh chuỗi thực phẩm an toàn, các mô hình liên kết nông nghiệp sạch, sản xuất sạch, tiến tới thu hẹp các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, các chợ không đảm bảo ATTP, đảm bảo chất lượng sản phẩm từ nguồn nguyên liệu.

Còn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu sửa đổi quy định hoặc ban hành văn bản hướng dẫn về hoạt động tập huấn, xác nhận kiến thức ATTP theo hướng: Quy định điều kiện người tập huấn kiến thức về ATTP cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm như người tập huấn phải có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực ATTP. Trường hợp, cơ sở không có người có đáp ứng điều kiện tập huấn cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm thì thực hiện thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để thực hiện tập huấn.

Đồng thời, đề nghị các bộ chuyên ngành sớm ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATTP đối với các sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước được phân công tại luật và các văn bản hướng dẫn; chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước được chỉ định trên địa bàn tỉnh ưu tiên giải quyết các mẫu kiểm nghiệm thanh tra kiểm tra ATTP và trả kết kiểm nghiệm thanh tra kiểm tra kịp thời nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, hạn chế những sản phẩm không đạt chất lượng lưu thông trên thị trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương do Bộ Công Thương chủ trì đề nghị Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các tỉnh được kiểm tra tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP góp phần bảo vệ và nâng cao sức khoẻ, đời sống cho người dân.

Quỳnh Nga