Bình Thuận: Huy động nguồn lực lớn

12:00 | 17/05/2019
Bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ, Bình Thuận huy động thêm nguồn vốn xã hội hóa cho triển khai các dự án điện và hạ tầng thương mại nông thôn (HTTMNT) nhằm cùng các sở, ngành khác của tỉnh sớm về đích Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Sở Công Thương Bình Thuận đã sớm hoàn thành công tác xây dựng các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Cụ thể, với tiêu chí số 4 về điện nông thôn, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp, cải tạo duy trì và giữ vững tiêu chí số 4 tại 49 xã đã đạt chuẩn NTM. Riêng năm 2018, Sở đã phối hợp thẩm tra và xác nhận đạt tiêu chí 4 cho 3 huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh và Đức Linh. Đến nay, Bình Thuận có 100% số xã đạt tiêu chí số 4, hoàn thành 100% xã đạt chuẩn tiêu chí điện nông thôn trong xây dựng NTM; tỉnh cũng đã có 5/8 huyện được xác nhận đạt tiêu chí số 4.

binh thuan huy dong nguon luc lon
Huy động vốn triển khai các dự án điện

Với tiêu chí số 7 về HTTMNT, Sở cũng triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã hoàn thành đầu tư nâng cấp, xây mới 6 chợ và đầu tư xây dựng hoàn thành 1 siêu thị. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 65/96 xã đạt tiêu chí 7, đạt 67,7% tổng số xã trên địa bàn. Theo đại diện Sở Công Thương Bình Thuận, mặc dù ngành Công Thương đã rất nỗ lực trong phối hợp triển khai hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí số 4, tuy nhiên do nguồn vốn được bố trí thấp so với dự toán công trình điện, bình quân chỉ chiếm khoảng 10%, rất khó cho các xã thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ. Tương tự, kinh phí đầu tư xây dựng HTTMNT eo hẹp, khiến công tác đền bù giải tỏa để thực hiện đầu tư xây dựng chợ gặp nhiều khó khăn, triển khai còn chậm ở một số xã.

Để khắc phục những hạn chế về thiếu kinh phí, Sở Công Thương Bình Thuận đã xây dựng kế hoạch cụ thể về vốn để triển khai 2 tiêu chí trong thời gian ngắn hạn 2019-2020 và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Với tiêu chí số 4, dự kiến nguồn vốn đầu tư các công trình điện nông thôn năm 2019 khoảng 188 tỷ đồng, tiếp tục đầu tư từ nguồn vốn được giao trong giai đoạn 2016-2020 của ngành điện và theo nhu cầu đầu tư của các thành phần kinh tế tại địa phương. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 96/96 xã đạt tiêu chí số 4, duy trì 5 huyện đã đạt tiêu chí và hoàn thành thẩm tra công nhận cho 3 huyện còn lại.

Năm 2019, nhu cầu vốn cho đầu tư HTTMNT khoảng 59 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn huy động xã hội hóa để đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới các chợ nông thôn trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2019, thêm 10 xã có chợ được đầu tư xây dựng hoàn thành tiêu chí số 7, trong đó có 8 chợ được đầu tư xây mới, 2 chợ đầu tư nâng cấp, mở rộng; nâng tổng số xã đạt tiêu chí số 7 của toàn tỉnh lên 74/96 xã, đạt 77,1%. Kế hoạch đến hết năm 2020, tỉnh dự kiến có thêm 12 xã đạt tiêu chí số 7, bằng 89% tổng số xã trong toàn tỉnh.

Năm 2019, dự kiến tổng nguồn vốn cho triển khai các công trình điện và HTTMNT khoảng 247 tỷ đồng, ngành Công Thương Bình Thuận sẽ nỗ lực đôn đốc, phối hợp với các địa phương sớm triển khai các dự án.

Hải Linh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.