Ủy ban Dân tộc triển khai công tác năm 2020: 12 nhiệm vụ trọng tâm

06:00 | 10/01/2020
Khép lại năm 2019 với rất nhiều hoạt động hiệu quả, ấn tượng; năm 2020, Ủy ban Dân tộc quyết tâm hoàn thành 12 nhiệm vụ trọng tâm để bước vào giai đoạn mới nhiều vấn đề đột phá trong công tác dân tộc.

Nhiều kết quả ấn tượng

Báo cáo kết quả tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của UBDT, cho thấy: Trong năm 2019, UBDT đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc để xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác, chương trình hành động.

12 nhiem vu trong tam
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên các em học sinh DTTS

Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của các vụ, đơn vị như: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về một số công tác ở vùng dân tộc Mông; trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 65-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt “Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; tổ chức gặp mặt 500 đại biểu tiên tiến là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại TP. Cần Thơ; tổ chức gặp mặt 300 đại biểu già làng, trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; giao lưu hữu nghị đồng bào DTTS Việt Nam - Lào và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc tại tỉnh Nghệ An; tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III ở 50 tỉnh, 363 huyện; tổ chức thành công Lễ tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc lần thứ VII; biên soạn, thẩm định, phê duyệt ban hành Bộ tài liệu kiến thức công tác dân tộc; có nhiều xã, thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn nhất so với trước đây (125 xã, 1.298 thôn, bản)...

Quyết tâm chính trị lớn hơn, hành động quyết liệt hơn

Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác của UBDT năm 2019 với nhiều nội dung mới, nhiệm vụ lớn và có tính đột phá đã tạo sự chuyển biến toàn diện trong công tác dân tộc; khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo UBDT, các vụ, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ; góp phần đưa vị thế của UBDT ngày càng nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm; chất lượng tham mưu, xây dựng đề án, chính sách, báo cáo văn bản chưa cao; thiếu chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa phát huy được hết vai trò người đứng đầu; năng lực trình độ một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế…

Ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào thành tích chung của UBDT trong năm 2019; thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã động viên đồng thời lưu ý tới 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 mà cán bộ, công chức UBDT phải nỗ lực hoàn thành, như: Xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ trình Chính phủ và Quốc hội ban hành thực hiện; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II; tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách dân tộc như Quyết định số 2085, 2086...

Đặc biệt, từ nay tới tháng 3 là quãng thời gian mang tính quyết định đối với công tác xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, thực hiện nhiệm vụ được giao, các vụ, đơn vị, cá nhân phải dành hết tâm sức, trí tuệ để việc thống kê, rà soát, tổng hợp dữ liệu kịp thời, hiệu quả và chính xác nhất.

“Để lại phía sau một năm nhọc nhằn, vất vả nhưng nhiều niềm vui và rất nhiều thành công; năm 2020, chúng ta cần có quyết tâm chính trị lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành 12 nhiệm vụ trọng tâm…” – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Năm 2019, UBDT đã tổ chức hơn 40 đoàn kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình 135, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chính sách khác; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về công tác tổ chức, hoạt động và phát triển hệ thống trường Dân tộc nội trú, bán trú tại tỉnh Bình Thuận, Thanh Hóa; kiểm tra việc thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg tại các tỉnh: Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Nam, Lâm Đồng…

Hoàng Mai

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.