Luật Giám định tư pháp: Chỉ sửa đổi, bổ sung những vấn đề cấp bách

14:49 | 13/01/2020
Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (GĐTP) trong Phiên họp thứ 41, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Luật là cần thiết, nhưng chỉ nên sửa đổi những vấn đề mang tính cấp bách.

Báo cáo một số vấn đề lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội, bà Lê Thị Nga cho biết, dự thảo Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật như Tờ trình của Chính phủ. Cụ thể, chỉ sửa đổi, bổ sung kịp thời những vấn đề mang tính cấp bách để tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong giám định tư pháp theo vụ việc nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng mà không mở rộng sửa đổi sang các nội dung khác của Luật.

luat giam dinh tu phap chi sua doi bo sung nhung van de cap bach

Tuy vậy, cũng có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi sửa đổi để bao quát toàn diện hơn, như: Thẩm quyền giám định pháp y tử thi giữa ngành Y tế và ngành Công an; mở rộng phạm vi xã hội hóa hoạt động GĐTP ở một số lĩnh vực có nhu cầu lớn (giám định ADN, giám định tài liệu, giám định số khung, số máy xe cơ giới…).

Qua tổng hợp ý kiến, Thường trực UBTP và cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng, theo tổng kết 5 năm thi hành Luật GĐTP và giám sát của UBTP thì vướng mắc chủ yếu hiện nay là hoạt động GĐTP theo vụ việc trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tập trung chủ yếu ở loại hình giám định các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, xây dựng, giao thông - vận tải, tài nguyên và môi trường...

Về trưng cầu giám định trong trường hợp cần có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, tổ chức giám định, nhiều đại biểu Quốc hội tán thành với quy định của dự thảo Luật, theo đó, người trưng cầu giám định phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện. Cùng đó, đề nghị quy định cụ thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan và cơ chế phối hợp để tránh sự đùn đẩy trong thực hiện và bảo đảm tính khả thi. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung này vì khó có căn cứ xác định cơ quan, tổ chức nào là chủ trì vì mỗi cơ quan, tổ chức đều phụ trách giám định một lĩnh vực chuyên môn nhất định.

Thường trực UBTP và cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng trường hợp cùng một đối tượng giám định nhưng phải giám định nhiều nội dung khác nhau mà liên quan mật thiết với nhau thì bắt buộc phải có sự phối hợp của các cơ quan giám định.

Qua thảo luận, cơ bản các Ủy viên UBTVQH tán thành với báo cáo tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GĐTP tại Kỳ họp thứ 8. Trong đó, về quy định thời hạn giám định, các ý kiến trong UBTVQH tán thành với quy định như trong dự thảo Luật là từ 3 đến 4 tháng. Với những vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn thêm nhưng không được quá 1/2 thời hạn được quy định trong Luật.

UBTVQH thống nhất chỉ sửa đổi, bổ sung kịp thời những vấn đề cấp bách để tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong GĐTP theo vụ việc nhằm phục vụ hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Hoàng Duân

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.