Công tác dân tộc năm 2019: 10 kết quả nổi bật, ấn tượng

06:00 | 24/01/2020
Trong năm 2019, công tác dân tộc đã đạt được một số kết quả nổi bật. Đó là:

1. Bộ Chính trị chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Trung ương Đảng về công tác dân tộc và ban hành Kết luận số 65-KL/TW tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24 về công tác dân tộc trong tình hình mới.

2. Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trình Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án. Theo đó, giao cho Chính phủ xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 để thực hiện từ năm 2021.

3. Tổ chức gặp mặt 300 đại biểu là già làng, trưởng bản nhân dịp 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự, phát biểu chỉ đạo động viên; tạo được hiệu ứng xã hội rất tốt.

4. Tổ chức gặp mặt 500 đại biểu tiên tiến là đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại Thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và động viên. Đồng bào rất vui mừng, phấn khởi, tăng thêm niềm tin đối với Đảng và Nhà nước.

cong tac dan toc nam 2019 10 ket qua noi bat an tuong

5. Tổ chức thành công giao lưu hữu nghị đồng bào DTTS sinh sống dọc biên giới Việt Nam – Lào và chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc tại tỉnh Nghệ An. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham dự và chỉ đạo; qua đó tăng cường gắn kết mối quan hệ hữu nghị đặc biệt vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

6. Tổ chức thành công Lễ tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc lần thứ 7 – năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu động viên, trao quà, tạo sự lan tỏa lớn, khích lệ tinh thần học tập và lao động sáng tạo của con em đồng bào DTTS.

cong tac dan toc nam 2019 10 ket qua noi bat an tuong

7. Đại hội Đại biểu DTTS ở 50 tỉnh, 363 huyện đã được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là ngày đại đoàn kết các dân tộc, tiếp tục khơi dậy tinh thần tự hào, tự tin của đồng bào, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển cùng đất nước.

8. Tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt, ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho toàn bộ hệ thống chính trị trong phạm vi toàn quốc theo Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

9. Năm 2019 là năm có nhiều nhất các xã, thôn, bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Trong đó có 125 xã hoàn thành Chương trình 135 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 1.298 thôn, bản ra khỏi Chương trình 135 theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

10. Thực hành Then của đồng bào Tày – Nùng – Thái được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

cong tac dan toc nam 2019 10 ket qua noi bat an tuong

Xuân Trường

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.