Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Sản xuất gắn với công tác bảo vệ môi trường

09:00 | 31/03/2020
Với nhiệm vụ đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và kinh tế, góp phần giữ vững an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia, trong quá trình vận hành các tổ máy, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh luôn quan tâm và đề cao công tác bảo vệ môi trường.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về môi trường tại các nhà máy, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ môi trường như: Thường xuyên thực hiện quy trình quan trắc đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường; kiểm tra các thông số khí thải, nguồn nước, xử lý và sử dụng hiệu quả nước thải sản xuất, chủ động tiêu thụ lượng tro, xỉ sản xuất…

Cụ thể, toàn bộ nước thải của nhà máy được thu gom và đưa về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 104 m3/giờ. Nguồn nước thải sau xử lý được tận dụng dùng để cấp bổ sung cho hệ thống bơm thải xỉ, hệ thống dập bụi kho than... Nước thải sau khi được trộn cùng tro, xỉ được bơm ra hồ thải xỉ của nhà máy (được trải vải địa chống thấm, có bờ bao quanh), sau đó nước từ bãi thải xỉ được bơm về nhà máy qua trạm bơm nước lắng trong và tiếp tục sử dụng dùng làm nguồn nước cung cấp cho hệ thống thải xỉ của nhà máy. Các kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi tái sử dụng của công ty đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật tại QCVN 40-2011/BTNMT.

cong ty cp nhiet dien quang ninh san xuat gan voi cong tac bao ve moi truong

Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của các nhà máy, công ty đã tiến hành việc phân loại chất thải từ nguồn thải, thực hiện quản lý, lưu trữ tại kho chất thải theo quy định. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, được cấp phép vể xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại của nhà máy theo quy định.

Về xử lý lượng tro xỉ trong quá trình vận hành, công ty đã xây dựng bãi chứa tro xỉ có diện tích 160ha, sức chứa 9,73 triệu tấn tro xỉ, nằm ở khu vực biệt lập, cách xa khu dân cư. Tro, xỉ của nhà máy đươc thu gom, lưu trữ theo đúng quy định đảm bảo về tiêu chuẩn môi trường, cụ thể xỉ đáy lò của nhà máy được thải ra bãi chứa bằng hệ thống bơm thải xỉ thống qua hệ thống đường ống; tro bay được gom vào các silo chứa và có những đường xả tro bay phù hợp với các mục đích khác nhau (xả khô, xả ướt). Với công nghệ thải xỉ ướt, thông qua hệ thống đường ống kín nên trong quá trình thải tro xỉ không có hiện tượng phát tán ra môi trường xung quanh.

Công ty đã tiếp cận thị trường tiêu thụ tro, xỉ làm phụ gia xi măng, sản xuất gạch không nung… chủ động liên hệ, tạo điều kiện để các đối tác thu mua tro, xỉ của nhà máy. Công ty không đặt nặng vấn đề doanh thu, tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tác tiêu thụ tối đa lượng tro, xỉ. Hiện nay, công ty đã ký hợp đồng với nhiều đơn vị, bao tiêu hầu hết lượng tro bay phát sinh trong quá trình sản xuất. Công ty đưa ra yêu cầu khắt khe với các đối tác về việc thu gom, vận chuyển tro bay: tất cả lượng tro bay được vận chuyển từ nhà máy đến nơi tiêu thụ bằng hệ thống xe bồn kín, hạn chế phát tán ra môi trường.

Các hệ thống bảo vệ môi trường của công ty đã được thiết kế và vận hành theo mục tiêu bảo đảm hiệu quả về xử lý môi trường ở mức cao, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về môi trường. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải, nước thải và môi trường xung quanh nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn hiện hành. Các thông số phát thải đảm bảo theo yêu cầu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, giấy phép xả thải,… và các tiêu chuẩn, quy định pháp luật hiện hành về môi trường.

Công nghệ tiên tiến, nghiêm túc thực hiện các giải pháp đảm bảo môi trường, kể từ khi đưa vào vận hành các tổ máy cho đến nay, công ty chưa để xảy ra bất kỳ các sự cố nào gây ảnh hưởng đến môi trường. Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh không chỉ nâng cao sản lượng điện cung cấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân mà còn hướng đến tiêu chí hoạt động nhà máy “không ảnh hưởng đến con người và không tác động đến môi trường”.

PV

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.