PC Sơn La: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

14:19 | 08/05/2020
Đó là một trong những nội dung chính của nghị quyết được tập thể người lao động Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) thông qua tại Hội nghị Người lao động năm 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 07/5 vừa qua. Ông Cầm Văn Giáo - Giám đốc Công ty và ông Trần Duy Trinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì hội nghị cùng 137 đại biểu tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến đại diện 890 CNVC-LĐ trong Công ty.

Hội nghị đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, giải pháp triển khai các nhiệm vụ SXKD được giao và Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019, mục tiêu năm 2020; Báo cáo kiểm tra giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động; Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và thực hiện Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo việc sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, các loại quỹ do CNVC-LĐ đóng góp...Đặc biệt, Hội nghị đã biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng như: Quy chế trả lương, việc tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Hội cựu chiến binh tỉnh xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2020; Quyên góp để hỗ trợ một phần Câu lạc bộ hưu trí và CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

cong ty dien luc son la quyet tam phan dau hoan thanh cac chi tieu ke hoach nam 2020
Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị

Cũng tại Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân, đoàn đại biểu dự Hội nghị Người lao động Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và khen thưởng 10 công nhân lao động giỏi năm 2019.

Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CNVC-LĐ trong Công ty đã khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty năm 2019. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động toàn Công ty phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2019, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2020 đã được Hội nghị người lao động thông qua. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn và thách thức, thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ và phương hướng phát triển trong những năm tiếp theo, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Năm 2020, mục tiêu phấn đấu toàn Công ty:

- Điện thương phẩm đạt và vượt: 650 triệu kWh

- Giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống

+ Lưới 110kV: ≤ 2,79%

+ Lưới điện trung hạ áp: ≤ 5,16%

- Giá bán điện bình quân đạt và vượt: 1.893,00đ/kWh

- Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 5 ngày làm việc

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ qua Trung tâm CSKH, Hành chính công, Cổng dịch vụ công: ≥ 90%

- Điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng đạt cao hơn: 8,21 điểm

 Ngọc Diệp - Hải Nam

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.