Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI: Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

15:55 | 14/10/2020
Sáng ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền;...”, nhằm đưa Bình Dương chuyển sang thời kỳ phát triển mới, nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí Thư tỉnh uỷ Bình Dương - nhấn mạnh, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua mặc dù chịu ảnh hưởng lớn bởi tình hình đại dịch Covid-19, nhưng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các cấp với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng và thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI: Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chỉ đạo Đại hội

Theo Bí Thư tỉnh uỷ Bình Dương, cùng với quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ. Với sự quyết tâm đó, Bình Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng được thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững sự ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Đặc biệt, nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hỗ trợ, hướng dẫn tích cực của các Ban xây dựng Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng lòng trong toàn Đảng bộ đã giúp cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị chu đáo văn kiện, nhân sự cho Đại hội, được Bộ Chính trị đánh giá cao và đã đồng ý cho Đảng bộ tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI” - đồng chí Trần Văn Nam nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI: Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế

Trong 5 năm qua, Bình Dương đã đạt được nhiều chỉ tiêu về kinh tế, xã hội… Cụ thể: kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức cao, với tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 9,35%/năm. Quy mô và khả năng cạnh tranh kinh tế của tỉnh tiếp tục được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các thành phần kinh tế đều phát triển tốt. GRDP bình quân đầu người đạt 155,7 triệu đồng vào năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trung bình 9,64%/năm. Thu ngân sách tăng 11,2%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2020 chiếm 35% GRDP. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 82%. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 11,51 tỷ USD. Lũy kế tính đến nay, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút FDI với tổng vốn đăng ký hơn 35 tỷ USD.

Trung bình hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 46.500 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo thuộc chỉ tiêu giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 1%. Diện tích nhà ở bình quân đạt 30m2/người. 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới…

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, nhưng mới là những kết quả trong giai đoạn đầu của tiến trình phát triển mới, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, phát huy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng hiện đại, giàu đẹp, văn minh và là thành phố thông minh trong tương lai.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI: Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
Đồng chí Trần Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí Thư tỉnh uỷ Bình Dương, phát biểu khai mạc Đại hội

Đổi mới mô hình tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu đương và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ với tinh thần nghiêm túc, chu đáo, trách nhiệm cao. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Bình Dương được xây dựng công phu; đánh giá khá toàn diện những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm và tính khả thi trên cơ sở bám sát các quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương; đã tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách đưa tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện, trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, tự hào, là tiền đề để Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, những kết quả đạt được trong 5 năm qua còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Còn một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra chưa đạt. Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm, doanh nghiệp còn thấp.

Các loại hình dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp và đô thị phát triển chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của Bình Dương. Hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế. Tình trạng ùn tắc giao thông, tình trạng ngập nước ở một số địa bàn chưa được giải quyết dứt điểm. Hệ thống y tế công lập còn khó khăn cả về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ y, bác sĩ. Công tác đào tạo nghề chưa gắn chặt với nhu cầu xã hội...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI: Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo Chính trị của Đại hội XI đã xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

“Mục tiêu này thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của tỉnh. Tôi bày tỏ đồng tình và tin tưởng Đảng bộ, nhân dân Bình Dương sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao đẹp này” - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI, đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, vì lợi ích của dân, của Đảng, vì sự phát triển của tỉnh và đất nước. Đại hội nghiên cứu lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao; thật sự tiên phong, gương mẫu, tận tụy và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 - 15/10/2020. Đại hội lần này có 54 người được giới thiệu để Đại hội bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định của Trung ương là 12 đồng chí.

Minh Khuê

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.