Bình Phước: Triển khai chính sách hiệu quả giúp người dân thoát nghèo bền vững

06:00 | 25/12/2020
Nhờ thực hiện quyết liệt các chính sách với nhiều mô hình phù hợp, không ít gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Phước hiện đã thoát nghèo bền vững, có một số hộ dân còn vươn lên làm giàu.
Bình Phước là địa phương có 40 dân tộc thiểu số với 195.659 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Chủ yếu là người Xtiêng, Mnông, Khmer, Châu Mạ và người Nùng, Tày, Mường, Thái, Dao, Mông, Chăm. Hiện tại Bình Phước có 107 xã, phường, thị trấn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó 28 xã cuộc sống của người dân còn khó khăn và có đến 10 xã, 51 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Ông Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước cho biết, trong những năm qua, công tác dân tộc luôn được chính quyền và các đoàn thể tỉnh Bình Phước quan tâm, nhờ đó nhiều chính sách hỗ trợ đã đến được với người dân, giúp cuộc sống của đồng bào có nhiều chuyển biến tích cực.

5528-image-20201007225804-3
Tặng quà cho con em người dân tộc thiểu số tại Bình Phước

Bình Phước đã thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số với kinh phí 522.878 triệu đồng. Riêng năm 2019 và năm 2020, tỉnh đã tập trung gần 137 tỷ đồng ngân sách để thực hiện giảm 2.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số, giúp cuộc sống của người dân ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo ông Lý Trọng Nhân, trung bình mỗi năm địa phương giảm 1,9% số hộ nghèo dân tộc thiểu số; có 1 xã và 17 thôn hoàn thành Chương trình 135; giảm 10 xã khó khăn (từ 38 xã năm 2015 giảm còn 28 xã vào năm 2020). Các cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống của đồng bào; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; quốc phòng và an ninh vùng dân tộc thiểu số cơ bản đảm bảo ổn định.

Trong nhiều năm qua, nhiều mô hình giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo như hỗ trợ vốn để sản xuất cây trồng, giao giống heo, gà, trâu bò chăn nuôi… tại địa bàn Bình Phước được triển khai và phát huy tác dụng.

Chẳng hạn, năm 2007, dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai tại hai huyện biên giới là Bù Đốp và Bù Gia Mập. Mỗi hộ dân nhận nuôi 2 con trâu mẹ, sau 2 năm sẽ luân chuyển cho hộ khác nuôi. Dự án kết thúc năm 2017, từ 56 con trâu mẹ, sau 5 giai đoạn luân chuyển, đã có gần 200 con trâu, giúp hơn 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống.

Thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp có 200 hộ dân là người dân tộc thiểu số, trong đó 2/3 số hộ thuộc hộ nghèo. Từ khi triển khai dự án hỗ trợ trâu, thôn Thiện Cư chỉ còn 6 hộ nghèo, giảm hơn 70% số hộ nghèo so với trước.

Từ hiệu quả của dự án mang lại, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước cho biết, ngành nông nghiệp Bình Phước đang có kế hoạch và đề xuất tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ trâu, nhằm góp phần giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lý Trọng Nhân cho rằng, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, có cơ sở hạ tầng kém phát triển; khả năng tiếp thu kiến thức khoa học công nghệ còn hạn chế. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế, việc phân bổ chưa kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch đề ra, không có đất sản xuất…

Để chăm lo ổn định đời sống cho hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong giai đoạn 2020 – 2025, Bình Phước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về những chính sách hỗ trợ cho đồng bào. Tập trung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Mặt khác, đề xuất bố trí ngân sách địa phương dành từ 3 - 5% và lồng ghép với các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, vốn của doanh nghiệp, vốn xã hội hóa để thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách phát triển kinh tế - xã hội toàn diện vùng dân tộc thiểu số.

Trần Thế

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.