EVNNPC: Triển khai sớm những giải pháp trọng tâm

15:00 | 21/01/2021
Với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà vững chắc để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Những thành quả vượt khó

Báo cáo của EVNNPC cho thấy, năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng sản lượng điện thương phẩm toàn EVNNPC đạt 74,86 tỷ kWh và tăng trưởng 6,76% so với năm 2019, hoàn thành kế hoạch thương phẩm năm 2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao điều chỉnh, cao nhất trong các tổng công ty phân phối. Điện thương phẩm giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng với tốc độ bình quân là 10,83%/năm, mức tăng bình quân hàng năm là 6 tỷ kWh/năm. Tổn thất điện năng đạt 4,836% giảm 0,15% so với năm 2019. Doanh thu đạt 128.766 tỷ đồng, tăng 5,05% so với năm 2019.

EVNNPC: Triển khai sớm những giải pháp trọng tâm
EVNNPC phấn đấu đạt 80 tỷ kWh điện thương phẩm trong năm 2021

Về chỉ số tiếp cận điện năng, giai đoạn 2016-2020, với những giải pháp đồng bộ, đã có bước tiến đáng kể. Nếu như năm 2016 đạt 6,97/10 ngày, giảm 3,03 ngày; thì đến năm 2020, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện đối với lưới điện trung áp là 4,48 ngày; giảm 2,52 ngày so với quy định của EVN, giảm 0,52 ngày so với chỉ thị của EVNNPC.

EVNNPC cũng hoàn thành 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng trong giai đoạn 2016-2020 so với quy định. Điểm hài lòng khách hàng tổng công ty năm 2019 đã đạt 8,08 điểm, tăng 0,56 điểm so với năm 2016, tăng 0,07 điểm so với với kế hoạch EVN giao (8,01 điểm) và về đích kế hoạch năm 2020 (8 điểm) trước 1 năm so với yêu cầu của EVN.

Giai đoạn 2016-2020, có 244/245 huyện có điện, đạt 99,6% (riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ đã tiếp nhận quản lý vận hành và được cấp điện bằng chạy dầu Diezel); 4.498/4.498 xã có điện, đạt 100%; số hộ có điện đạt 98,79%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cấp điện nông thôn. Đến hết năm 2020 có 3.828/4.498 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt tỷ lệ 85,1%.

Trong năm 2020, EVNNPC cũng thực hiện 2 đợt hỗ trợ giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền hơn 4.096 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mới

Năm 2021, tổng công ty phấn đấu đạt 80 tỷ kWh điện thương phẩm; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 4,65% và đến năm 2025 sẽ đạt 4,10%; chỉ tiêu năng suất lao động theo thương phẩm đạt 3,46 TrkWh/lao động; năng suất lao động theo khách hàng: 464 KH/lao động. Phấn đấu đạt lợi nhuận điện đạt 3%/vốn nhà nước, lợi nhuận toàn tổng công ty cao hơn năm 2020. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 đạt 40%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 85% trở lên, phấn đấu năm 2021 hoàn thành việc chuyển đổi số hợp đồng mua-bán điện sinh hoạt. Giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cấp điện. Hoàn thành các chương trình đầu tư xây dựng công trình hạ tầng điện…

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng giám đốc EVNNPC - cho biết, năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn do dịch diễn biến phức tạp, đà hồi phục kinh tế trong nước còn khó khăn chưa có những kịch bản và dự báo cụ thể. Ảnh hưởng đến tăng trưởng phụ tải của Tổng công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch mà EVN giao dự kiến sẽ rất cao. Do đó, cần tập trung cao độ ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, lãnh đạo EVNNPC đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, nhân dân, nhà thầu thi công và các trang thiết bị; hoàn thành và đạt các chỉ tiêu của EVN giao trong năm 2021 trên cơ sở triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân. Tập trung triển khai chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình điện tử hóa hệ thống đo đếm, chu trình tự động hóa lưới điện, tăng cường nghiên cứu sáng tạo ứng dụng những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…

Bà ĐỖ NGUYÊT ÁNH - Tổng giám đốc EVNNPC: Với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí của cán bộ, công nhân viên, năm 2021 sẽ là năm bứt phá để EVNNPC hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch mà EVN giao trong giai đoạn 2021-2025.

Nguyên Vũ

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.