TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026

15:00 | 24/06/2021
Sáng 24/6, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc kỳ họp thứ nhất, với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến việc xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền TP. Hồ Chí Minh và nhiều vấn đề cấp bách, quan trọng khác. Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh - cho biết, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỷ lệ cử tri đi bầu của thành phố (TP) đạt 99,39% và đã bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV, 94 đại biểu HĐND TP, 209 đại biểu HĐND 5 huyện, TP. Thủ Đức và 1.822 đại biểu HĐND 63 xã, thị trấn.

TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hồ Chí Minh khoá X

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhiệm kỳ vừa qua, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa IX đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Những bài học kinh nghiệm từ hoạt động của HĐND TP khóa IX sẽ là tiền đề để HĐND TP khóa X kế thừa, nghiên cứu, vận dụng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X được tổ chức nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh theo luật định. Đặc biệt, nhiệm kỳ này TP. Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, nên tổ chức chính quyền của TP. Hồ Chí Minh có một số khác biệt so với các địa phương khác. Đó là khác biệt về số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách; về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND trong thực thi chức năng quyết định và giám sát cũng được tăng cường hơn. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến việc quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền TP. Hồ Chí Minh khóa X. Đó là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND TP. Hồ Chí Minh…; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các quận.

TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, trước yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của TP, kỳ họp cũng tập trung xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP năm 2021; về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP; việc ban hành Nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách TP. Hồ Chí Minh năm 2021 và một số nội dung trọng tâm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh - đề nghị, HĐND, UBND TP tập trung vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống của người dân, duy trì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn trong lúc này là cực kỳ quan trọng.

Để thực hiện thành công tầm nhìn, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đề ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị HĐND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng, đề xuất bổ sung chính sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, Nghị quyết 131 của Quốc hội và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và những chủ trương, chính sách quan trọng khác của Trung ương.

TP. Hồ Chí Minh: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026
Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt chính quyền TP. Hồ Chí Minh

Song song đó, nghiên cứu những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của HĐND trong việc cụ thể hóa 4 chương trình phát triển TP. Hồ Chí Minh với 51 đề án thành phần mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TP đề ra. Trong đó, cần ưu tiên triển khai một số đề án quan trọng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh… Tiếp tục bố trí nguồn lực, triển khai có hiệu quả đề án phát triển TP. Thủ Đức trên nền tảng đô thị thông minh, sáng tạo, tương tác cao, kinh tế tri thức, đặc biệt là Đề án hình thành Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã biểu quyết giới thiệu bầu các vị trí quan trọng của chính quyền TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 với 82/86 phiếu (đạt tỷ lệ 95,35%); ông Nguyễn Văn Dũng cũng được tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X.

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 với 77/86 phiếu (đạt tỷ lệ 89,53%). Các Phó Chủ tịch UBND TP được bầu là các Phó Chủ tịch của nhiệm kỳ cũ tái cử gồm các ông: Lê Hòa Bình, bà Phan Thị Thắng, ông Ngô Minh Châu, ông Dương Anh Đức và ông Võ Văn Hoan.

Thanh Minh

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.