Malaysia đầu tư 663 dự án tại Việt Nam

Hiện Malaysia có 663 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 13,01 tỷ USD, đứng thứ 8/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư vào Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư): Đầu tư của Malaysia tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với 7 dự án và 3,5 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 241 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,83 tỷ USD, chiếm 21,8% tổng vốn đầu tư đăng ký; tiếp theo là lĩnh vực lĩnh vực sản xuất điện với 6 dự án và hơn 2,66 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 20,5%.

Một số dự án tiêu biểu của Malaysia tại Việt Nam là: Dự án Công ty TNHH Một thành viên đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam, có tổng vốn đầu tư đăng ký 3,5 tỷ USD tại TP. Hồ Chí Minh; Dự án Nhà máy Nhiệt điện duyên hải 2, có tổng vốn đầu tư đăng ký 2,4 tỷ USD tại tỉnh Trà Vinh; Dự án xây dựng công viên Yên Sở, tổng vốn đầu tư đăng ký 864 triệu USD tại Hà Nội.

Riêng 9 tháng đầu năm, Malaysia có 14 dự án mới, 7 lượt dự án tăng vốn và 49 lượt dự án góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 115,89 triệu USD, chiếm 0,5% tổng vốn FDI vào Việt Nam từ đầu năm.

Lũy kế đến tháng 9/2021, có 33/63 tỉnh thành phố của Việt Nam thu hút được dự án đầu tư từ Malaysia, trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu về vốn đầu tư của với 4,74 tỷ USD, chiếm 36,5% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ hai là Trà Vinh chỉ với 2 dự án, tổng vốn đầu tư gần 2,6 tỷ USD, chiếm 20% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là Hà Nội với 109 dự án, tổng vốn đầu tư 2,12 tỷ USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư.

Tất Bình

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.