“Hội nhập thực chất là tăng cường nội lực”

18:06 | 16/04/2015
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNHTQTVKT) vừa diễn ra ngày 16/4 tại Hà Nội.  

“Hội nhập thực chất là tăng cường nội lực”

Tại đây, đại diện Ban chỉ đạo đã giới thiệu các thành viên và bộ máy giúp việc, nhóm chuyên gia tư vấn, nhóm hỗ trợ kỹ thuật với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo, phối hợp, thực hiện hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế từ trung ương đến địa phương.

Phiên họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp đối với công tác hội nhập kinh tế quốc tế thông qua kiện toàn lại tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động của BCĐLNHTQTVKT.

Mặt khác, phiên họp đã đưa ra một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của hội nhập kinh tế quốc tế năm 2015 và những năm tiếp theo.

BCĐLNHTQTVKT được tổ chức và hoạt động trên cơ sở kế thừa Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế- được thành lập từ năm 1998 nhằm thống nhất chỉ đạo của Chính phủ đối với quá trình Việt Nam gia nhập và hoạt động trong các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực.

Kể từ khi thành lập đến nay, Ủy ban này đã hoàn thành tốt vai trò của mình và tạo nền tảng cơ bản cho hoạt động của BCĐLNHTQTVKT trong thời gian tới.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng- Phó trưởng ban BCĐLNHTQTVKT đã báo cáo với Phó Thủ tướng tiến độ đàm phán các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước. Bộ trưởng khẳng định, năm 2015 dự kiến sẽ có nhiều hiệp định được ký kết chính thức như FTA Việt Nam – Hàn Quốc; FTA Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu.

Đánh giá về sự chuẩn bị hội nhập từ trong nước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh – Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ- cho rằng, công tác chuẩn bị trong nước đã có sự chuyển biến rõ rệt về chất. Theo Thứ trưởng, để chuẩn bị có các FTA thế hệ mới, Chính phủ và các bộ, ngành đã thực sự thay đổi và đang tích cực chuẩn bị cho doanh nghiệp ứng phó thách thức từ hội nhập. Thứ trưởng khẳng định, cách ứng phó tốt nhất là cho doanh nghiệp thích ứng dần với thách thức bằng cách nắn lại các tín hiệu thị trường (như giá điện tiến dần tới giá thị trường), buộc doanh nghiệp phải làm quen với cạnh tranh.

Là người đứng đầu đoàn đàm phán Chính phủ, Thứ trưởng chia sẻ, đoàn đàm phán đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tham vấn cộng đồng doanh nghiệp. “Các kết quả đàm phán đều được tham vấn cẩn thận với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội… Đó là sự thay đổi về chất, là bước tiến mới trong công tác hội nhập”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng ban BCĐLNHTQTVKT đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ, ngành trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến những vấn đề cần triển khai trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh và phức tạp, với nhiều vận hội và thách thức đan xen trong năm 2015.

Để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ việc “tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác và hình thức hội nhập” sang “chủ động đề xuất” tham gia các sáng kiến hợp tác khu vực và quốc tế.

Trong đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần ưu tiên tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá thực tiễn theo các giai đoạn hội nhập để tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành và Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bảo đảm tất cả các đối tượng liên quan đều được tiếp cận nguồn thông tin về hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và có khả năng thụ hưởng các cơ hội do hội nhập mang lại.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng khẳng định, hội nhập thực chất là nâng cao nội lực từ trong nước, là nâng cao được năng suất, chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Từ đó, Trưởng ban BCĐLNHTQTVKT đặt ra yêu cầu: Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế cần được chuyển trọng tâm từ trung ương tới các địa phương và doanh nghiệp nhằm giúp họ hiểu rõ những việc phải làm để có kế hoạch phát triển phù hợp.

Nguyễn Phượng

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.