Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng: Lá cờ đầu về giáo dục

12:00 | 09/02/2016
Là cái nôi của ngành giáo dục, những năm qua, công tác giáo dục huyện Vĩnh Bảo - TP.Hải Phòng đã có nhiều khởi sắc và đạt nhiều thành quả cao.
Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng: Lá cờ đầu về giáo dục
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Vĩnh Bảo

Ông Phạm Ngọc Quỳnh - Trưởng phòng Giáo dục huyện Vĩnh Bảo - phấn khởi cho hay, năm 2015, giáo dục huyện đã đạt nhiều kết quả tự hào, trong đó: Giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT đều đạt 100% trẻ trong độ tuổi đi học. Mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, THPT từng bước được sắp xếp lại phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Việc đầu tư xây dựng trường học được quan tâm. Các đơn vị giáo dục đã chủ động đầu tư mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi theo nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đối với giáo dục, việc xây dựng đội ngũ được xác định là then chốt quyết định đến chất lượng. Vấn đề này được UBND huyện, phòng giáo dục hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới. Việc chú trọng nâng cao phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên là một bộ phận không thể thiếu trong quản lý của nhà trường cũng như trên toàn huyện. Đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ tay nghề, viết và trao đổi, hội thảo học tập sáng kiến kinh nghiệm tốt trong toàn ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, khai thác sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nhà trường, trong toàn ngành…

Năm 2016 đặt ra cho ngành giáo dục nhiều trọng trách mới như: Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; đổi mới phương pháp dạy trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng giáo dục trẻ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường; nâng cao chất lượng và hiệu quả Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa giáo dục, nhất là thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm đủ dinh dưỡng trong các bữa ăn cho trẻ.

Tiếp tục đổi mới đảm bảo phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng để giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém và bỏ học. Tự triển khai đánh giá từng bước đổi mới; xây dựng và triển khai dạy học theo chủ đề “tích hợp”; triển khai có hiệu quả Đề án đẩy mạnh phát triển giáo dục phổ thông huyện Vĩnh Bảo giai đoạn 2012 - 2020; tổ chức nghiêm túc có hiệu quả công tác bồi dưỡng phương pháp dạy học và kiểm tra; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính ở các cấp học, trình độ đào tạo quản lý về giáo dục, xử lý nghiêm các sai phạm và công khai trước công luận.

Theo ông Phạm Ngọc Quỳnh, phòng Giáo dục yêu cầu các đơn vị cơ sở cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp học, lên kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao; chủ động, tích cực nâng cao tỉnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2015 - 2016 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ… hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.

Sông Thu

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.