Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 11/04/2021 19:40

Ban Kinh tế Trung ương ký hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

20:05 | 22/08/2019
Chiều 22/8, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự và chứng kiến lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong những năm qua, trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước, các cơ quan tham mưu của Đảng nói chung và Ban Kinh tế Trung ương nói riêng luôn nhận được sự tham gia, hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các trường đại học trên cả nước, đặc biệt là sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành trong các lĩnh vực, góp phần giúp Đảng đề ra những chủ trương, đường lối phù hợp và góp phần tạo lên những kết quả đáng ghi nhận trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

ban kinh te trung uong ky ket hop tac voi dai hoc quoc gia ha noi va dai hoc quoc gia tp ho chi minh
Ban Kinh tế Trung ương ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều yếu tố thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức khó lường, đồng thời xuất hiện những yếu tố mới có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng trong phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi phải tập trung nghiên cứu cả về lý luận lẫn thực tiễn để đề ra những giải pháp nhằm tận dụng thời cơ, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hơn ai hết, các cơ quan tham mưu của Đảng, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu cần có trách nhiệm phối hợp để nghiên cứu, tham mưu, tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng đất nước thời gian vừa qua, từ đó đúc rút để đưa ra những định hướng, dự báo nhằm phát triển kinh tế xã hội mà trước mắt là để tham mưu, đề xuất, phục vụ quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và 2 trường đại học cũng xuất phát từ quan điểm trên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình mong muốn các nội dung ký kết giữa Ban Kinh tế Trung ương và hai Đại học quốc gia sẽ là cơ sở để các chuyên gia, các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm của 2 cơ sở đào tạo hàng đầu trong cả nước cùng chung sức, phối hợp tốt với Ban Kinh tế TW trong việc tiến hành nghiên cứu, đề xuất các nội dung cốt lõi, mang tầm chiến lược để tham mưu cho BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Theo nội dung ký kết, Ban Kinh tế Trung ương và đại học Quốc gia Hà Nội cùng đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ hợp tác trong nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội đất nước; phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế xã hội; cùng phối hợp tham gia ý kiến, thẩm định các báo cáo, đề án về kinh tế xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trao đổi thông tin, tài liệu khoa học; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn.

Vũ Lê