Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 13:55
Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long

Bảo đảm “3 được” cho người lao động

13:02 | 13/04/2016
Với sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn, các chế độ chính sách với người lao động (NLĐ) theo quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể đã được công ty thực hiện tốt, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.
Bảo đảm “3 được” cho người lao động
Người lao động được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động

Bảo đảm quyền “được biết, được bàn, được kiểm tra”

Theo ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Công đoàn công ty, Quy chế dân chủ cơ sở đã được công ty triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý và quyền “được biết, được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát” của NLĐ.

Ông Thịnh lấy dẫn chứng, công ty đã công khai cho NLĐ các thông tin về kết quả sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện dự án đầu tư thiết bị; triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… “Công ty cũng công khai việc trích lập và sử dụng các quỹ; việc trả lương, thưởng; việc thực hiện hệ thống định mức, định biên lao động…” - ông Thịnh khẳng định.

Lãnh đạo Công đoàn công ty chia sẻ, tại Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2015, công ty đã tổ chức cho NLĐ tham gia ý kiến gồm: Xây dựng phương án, nhiệm vụ, kế hoạch, các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và năng suất lao động; các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động…

Ngoài ra, Công đoàn công ty còn chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ có liên quan đến lợi ích của NLĐ, việc sử dụng quỹ phúc lợi. Ngay sau đó, Ban Thanh tra đã tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện quy định trả lương, thưởng hay giám sát bếp ăn tập thể, bảo đảm tiêu chuẩn bữa cơm giữa ca và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể

Theo báo cáo đánh giá thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Công đoàn công ty, 100% cán bộ, nhân viên, người lao động đã được công ty ký hợp đồng lao động (HĐLĐ), đóng đủ các loại BHXH, BHYT cho NLĐ. Trong đó, để thực hiện Luật BHXH mới, từ tháng 1/ 2016, công ty đã tạm thời thực hiện việc chuyển xếp lương, xác định mức tiền lương ghi trong HĐLĐ, đóng BHXH cao hơn mức tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công đoàn còn phối hợp với chuyên môn tuyển dụng 115 lao động, đào tạo nghề vận hành sản xuất thuốc lá cho 51 công nhân; tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho 167 lượt người; nâng bậc lương cho 311 người; giải quyết chế độ cho 104 người về hưu và 24 người chấm dứt HĐLĐ bảo đảm đúng quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

Không chỉ vậy, Công đoàn công ty còn thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động, 54/54 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đã được kiểm định theo quy định; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho NLĐ. Công ty cũng tiến hành rà soát, xây dựng các quy định, quy trình vận hành thiết bị an toàn; tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN), quản lý chất thải…

Thời gian qua, công ty xây dựng hoàn chỉnh hệ thống nước sạch; đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất; cải tạo cơ giới hóa sản xuất; lắp đặt bổ sung hệ thống điều hòa và hệ thống cung cấp khí tươi, hệ thống thùng bụi…, góp phần tích cực trong việc cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động. Tổng kinh phí thực hiện công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường của công ty lên tới 15,97 tỷ đồng.

Quy chế dân chủ cơ sở đã được công ty triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý và quyền “được biết, được bàn, được kiểm tra giám sát” của NLĐ.

Phượng Nguyễn