Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp

19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển. Tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, một số tập đoàn, tổng công ty đạt kim ngạch xuất nhập khẩu lớn. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - đã trao đổi với báo chí về nỗ lực của Ủy ban nhằm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại DN.

2021 là một năm khó khăn với kinh tế Việt Nam và toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Trước những khó khăn đó, các chỉ tiêu kế hoạch của Ủy ban đã được thực hiện ra sao, thưa ông?

Mặc dù, kinh tế thế giới cũng như trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển của các tập đoàn, tổng công ty gặp nhiều khó khăn, song các DN đã có những chuẩn bị tốt ngay từ đầu năm với mục tiêu tăng trưởng so với năm 2020 và vượt kế hoạch được giao; nỗ lực triển khai kế hoạch và đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, tổng doanh thu công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 826.390 tỷ đồng, bằng 99% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 107% so với năm 2020.

Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 34.390 tỷ đồng, vượt 62% kế hoạch và bằng 93% so với năm 2020. Tổng nộp ngân sách công ty mẹ 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 62.870 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch và bằng 100,1% so với năm 2020.

Điểm sáng tích cực được thể hiện qua con số của 5 tập đoàn, tổng công ty có lợi nhuận cao so với kế hoạch năm 2021 và so với cùng kỳ năm trước; 13/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu và 15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận trước thuế năm 2021; 1 tập đoàn, 2 tổng công ty đã có lợi nhuận sau một số năm hoạt động chưa hiệu quả.

Đáng chú ý, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sau 3 năm 2017, 2019 và 2020 lỗ, năm 2021, Công ty mẹ Tập đoàn đã có lợi nhuận 193 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sau 2 năm 2019 - 2020 lỗ, năm 2021, Công ty mẹ Tổng công ty có lợi nhuận 230 tỷ đồng…

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn đọng như: Việc giải quyết một số công việc thuộc quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước được thực hiện đầy đủ nhưng chưa bảo đảm thời hạn theo quy định. Bên cạnh đó, một số tập đoàn, tổng công ty chưa đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Ủy ban đã giao, một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai và giải ngân, công tác thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ngoài ra, việc tái cơ cấu, cổ phần hóa (CPH), thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty nhìn chung còn chậm so với yêu cầu đề ra. Sắp xếp lại nhà, đất còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Các tập đoàn, tổng công ty đã nỗ lực để có một bức tranh kinh tế với gam màu sáng, tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng. Ông có thể lý giải nguyên nhân cụ thể về những tồn đọng này thưa ông?

Tồn đọng là do khối lượng công việc của Ủy ban rất lớn, lĩnh vực đa dạng, tính chất phức tạp, một số công việc tồn đọng kéo dài qua nhiều đời chính sách, quy định. Đa số các công việc sự vụ, thường xuyên thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban phải xin ý kiến các bộ, ngành, nhiều trường hợp bộ, ngành trả lời chậm nên thời gian kéo dài. Quá trình thực hiện CPH mất thêm nhiều thời gian để tiến hành rà soát, xử lý tài sản công và một số tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước.

Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - động viên người lao động tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3

Về phía các tập đoàn, tổng công ty, cũng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh và trực tiếp tới chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào, công tác tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Một số DN cấp II của các tập đoàn, tổng công ty tại địa phương có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phải thực hiện "3 tại chỗ" làm phát sinh chi phí, năng suất thấp. Không những thế, giá một số mặt hàng, sản phẩm như dầu, phân bón, cước vận tải biển tăng cao cũng làm tăng chi phí đối với các DN sử dụng các mặt hàng, dịch vụ này làm đầu vào.

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số vướng mắc, khó khăn trong công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất như quy hoạch đất đai tại địa phương, hồ sơ giấy tờ, tranh chấp quyền sử dụng đất...; số lượng cơ sở nhà đất nhiều, rải rác trên phạm vi cả nước.

Ông có thể chia sẻ về kế hoạch, những ưu tiên của Ủy ban trong năm 2022 và công tác sắp xếp đổi mới, CPH và thoái vốn tại DN nhà nước tiếp tục thực hiện ra sao, thưa ông?

Trong năm 2022, Ủy ban đã đề ra các phương hướng và nhiệm vụ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc hoàn thiện, phát triển mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ủy ban để thực hiện tốt hơn chức năng cơ quan chuyên trách, chuyên nghiệp thực hiện thống nhất chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN.

Trên cơ sở đó, rà soát, phát hiện và đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp lý còn bất cập, chưa đồng bộ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với tổ chức và hoạt động của Ủy ban và DN. Nghiên cứu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về cơ chế, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, ngành với Ủy ban trong việc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại DN.

Tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty, đặc biệt là công tác giám sát tài chính, đầu tư. Áp dụng các cơ chế và công cụ quản lý hiện đại vào công tác của Ủy ban trong việc giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD, đầu tư và tình hình tài chính của các DN nhằm đưa ra những quyết định quản lý, cảnh báo rủi ro sát thực, kịp thời, phù hợp.

Ngoài ra, thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xử lý các dự án, DN thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương. Tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty triển khai ý kiến của Bộ Chính trị; đẩy mạnh giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc còn tồn đọng.

Về công tác CPH, thoái vốn, trong năm 2021 chưa thực sự đạt được kết quả nổi bật, một phần nguyên nhân đến từ tình hình dịch bệnh và các tập đoàn, tổng công ty phải tập trung vào hoạt động SXKD và sức khỏe của người lao động. Tháng 10/2021, Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch sắp xếp lại các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua, Ủy ban sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện.

Trong thời gian tới, việc CPH, thoái vốn dự kiến sẽ được triển khai tích cực và khẩn trương hơn do quy định pháp luật về CPH, thoái vốn về cơ bản đã được các bộ, ngành sửa đổi, hoàn thiện. Đồng thời, công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công cũng đã được Ủy ban và các DN tập trung xử lý kể từ thời điểm tiếp nhận năm 2018 đến nay.

Xin cảm ơn ông!

Lan Anh (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Doang nghiệp phân phối lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều mùa vụ năm 2022

Doang nghiệp phân phối lên kế hoạch tiêu thụ vải thiều mùa vụ năm 2022

Tập đoàn Central Retail sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều mùa vụ năm 2022.
Liên kết thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Liên kết thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam

Việc tham gia và gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa Unilever và các bên liên quan sẽ góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính.
Công ty Vissan nhận danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022

Công ty Vissan nhận danh hiệu thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan (công ty Visan) vừa vinh dự đón nhận danh hiệu top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2022.
Giải pháp để “vượt khó” trong bối cảnh thị trường dầu khí biến động

Giải pháp để “vượt khó” trong bối cảnh thị trường dầu khí biến động

Lọc hóa dầu Bình Sơn chủ động đề ra giải pháp về thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giải pháp tổng thể phòng tránh các tác động xấu của thị trường dầu khí biến động
ABB Việt Nam: Cung cấp giải pháp hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh

ABB Việt Nam: Cung cấp giải pháp hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh

Mới đây, ABB Việt Nam đã tổ chức Ngày hội Sáng tạo Công nghệ Điện ABB, nhằm giới thiệu các giải pháp quan trọng hỗ trợ cho tương lai điện khí hóa thông minh.

Tin cùng chuyên mục

Tập đoàn Hoà Phát: Sẽ làm dự án sản xuất nhôm và nhà máy thép Dung Quất 3

Tập đoàn Hoà Phát: Sẽ làm dự án sản xuất nhôm và nhà máy thép Dung Quất 3

Năm 2022, Tập đoàn Hoà Phát đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 160.000 tỷ đồng. Dự kiến giai đoạn tới sẽ làm dự án sản xuất nhôm và nhà máy thép Dung Quất 3.
Giải pháp hàng đầu gia cố nền móng công trình vùng sạt lở

Giải pháp hàng đầu gia cố nền móng công trình vùng sạt lở

Nhiều chuyên gia đã đưa ra giải pháp hàng đầu về gia cố nền móng công trình vùng sạt lở hoặc xây dựng trên nền đất yếu.
Growatt nâng cấp trung tâm bảo hành và văn phòng tại Việt Nam

Growatt nâng cấp trung tâm bảo hành và văn phòng tại Việt Nam

Với mong muốn đồng hành lâu dài với khách hàng tại Việt Nam, mới đây, Growatt đã nâng cấp trung tâm bảo hành và văn phòng tại Việt Nam để phục vụ tốt hơn.
Nhà máy Bột - Giấy VNT19 thi công đường ống xả thải theo đúng phê chuẩn thiết kế

Nhà máy Bột - Giấy VNT19 thi công đường ống xả thải theo đúng phê chuẩn thiết kế

Đường ống xả thải là hạng mục quan trọng nằm trên đường găng ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của cả dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19.
Doanh nghiệp dịch vụ: Chật vật tìm cách phục hồi

Doanh nghiệp dịch vụ: Chật vật tìm cách phục hồi

Sau một thời gian "ngấm đòn" Covid-19, các doanh nghiệp dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, doanh nghiệp mong chờ những chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: 3 rào cản lớn

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: 3 rào cản lớn

Cổ phần hóa góp phần thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp nhà nước …
Vì sao điện thương phẩm giảm nhưng đường dây cao áp vẫn bị đầy tải?

Vì sao điện thương phẩm giảm nhưng đường dây cao áp vẫn bị đầy tải?

Công ty Truyền tải điện 3 lý giải nguyên nhân sản lượng điện thương phẩm của công ty giảm sâu nhưng đường dây cao áp vẫn bị đầy tải.
Nhiệt điện Nghi Sơn thích ứng hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh

Nhiệt điện Nghi Sơn thích ứng hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh

Dù mới tham gia nhưng công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã nhanh chóng thích ứng linh hoạt và hiệu quả với thị trường điện cạnh tranh.
Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội thao mừng sinh nhật Bác và hưởng ứng Tháng công nhân

Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức Hội thao mừng sinh nhật Bác và hưởng ứng Tháng công nhân

Ngày 19/5, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022.
PC Thừa Thiên Huế nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

PC Thừa Thiên Huế nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Các hoạt động thăm hỏi, quan tâm đời sống đoàn viên, người lao động được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thường xuyên thực hiện thời gian qua.
Doanh nghiệp năng lượng đưa tính bền vững vào chiến lược kinh doanh

Doanh nghiệp năng lượng đưa tính bền vững vào chiến lược kinh doanh

Để vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa giảm phát thải khí nhà kính, doanh nghiệp năng lượng đang từng bước đưa tính bền vững vào thực thi kinh doanh.
Hãng hàng không Vietnam Airlines công bố lỗ ròng 2.685 tỷ đồng trong Quý I/2022

Hãng hàng không Vietnam Airlines công bố lỗ ròng 2.685 tỷ đồng trong Quý I/2022

Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa công bố kết quả kinh doanh của Quý I/2022, trong đó có khoản lỗ ròng là 2.685 tỷ đồng mặc dù doanh thu thuần tăng 55,7%.
THACO AUTO hợp tác chiến lược với DAIMLER BUS và ra mắt xe bus cao cấp Mercedes-Benz

THACO AUTO hợp tác chiến lược với DAIMLER BUS và ra mắt xe bus cao cấp Mercedes-Benz

Lễ công bố hợp tác chiến lược giữa THACO AUTO và DAIMLER BUS đã được tổ chức hôm nay (21/5), đồng thời, xe bus cao cấp Mercedes-Benz cũng được giới thiệu.
Nhà máy Thủy điện A Vương: Vượt tiến độ sửa chữa lớn Tổ máy H1

Nhà máy Thủy điện A Vương: Vượt tiến độ sửa chữa lớn Tổ máy H1

Nhà máy Thủy điện A Vương hoàn thành vượt tiến độ công tác sửa chữa lớn Tổ máy H1, đưa tổ máy về trạng thái khả dụng, phát điện hòa lưới Quốc gia.
Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2: Mang nước sạch về với bà con vùng biên

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2: Mang nước sạch về với bà con vùng biên

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã việc làm ý nghĩa khi lắp đặt một hệ thống lọc nước cho người dân ấp biên giới Trà Phô, tỉnh Kiên Giang.
PC Kon Tum tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2022

PC Kon Tum tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2022

Ngày 18 - 20/5/2022, Công ty Điện lực (PC) Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Tháng Công nhân năm 2022 ở Công ty Quản lý Dự án Khí

Tháng Công nhân năm 2022 ở Công ty Quản lý Dự án Khí

Hưởng ứng Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn Quản lý Dự án Khí đã triển khai hoạt động thúc đẩy thi đua sản xuất.
Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty PV GAS

Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty PV GAS

Ngày 16/5, tại trụ sở Tổng Công ty PV GAS, ban lãnh đạo cấp cao Ngân hàng BIDV đã đến thăm và làm việc tại Tổng Công ty PV GAS.
Khánh thành và trao tặng công trình Trường Dân tộc bán trú xã Vàng Đán

Khánh thành và trao tặng công trình Trường Dân tộc bán trú xã Vàng Đán

Tập đoàn EVN/EVNNPC tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở xã Vàng Đán.
Hoàng Anh Gia Lai bị cấm giao dịch chứng khoán trong 5 tháng

Hoàng Anh Gia Lai bị cấm giao dịch chứng khoán trong 5 tháng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt cấm giao dịch chứng khoán trong 5 tháng đối với Công ty Hoàng Anh Gia Lai.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động