Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/08/2020 06:03
Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Thống nhất từ chủ trương đến hành động

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia: Thống nhất từ chủ trương đến hành động

Với nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về năng lượng, Bộ Công Thương đã tích cực tham mưu và chỉ đạo thực hiện những cơ chế chính sách đảm bảo an ninh năng ...
Quảng Bình: Hiệu quả cao từ nguồn năng lượng điện mặt trời mái nhà Chuyển nhượng dự án điện mặt trời: Giao dịch bình thường của cơ chế thị trường
Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I nhiệm kỳ 2020-2025

Trong hai ngày 11-12/06, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I (PCC1) nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư ...
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I: Mục tiêu lợi nhuận tăng 25% so với 2019 PCC1: Tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc nhà đầu tư năm 2019
Tổ chức thành công Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc là tiền đề quyết định thành công của Đại hội đại biểu đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức thành công Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc là tiền đề quyết định thành công của Đại hội đại biểu đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Bộ Công Thương xác định năm 2020 là năm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, với mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất là lãnh đạo, ...
Đảng bộ TKV quyết tâm xây dựng tập đoàn phát triển bền vững Quảng Bình: Nhân sự phải chất lượng, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín cho kỳ đại hội sắp tới
Công đoàn Bộ Công Thương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công đoàn Bộ Công Thương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công đoàn Bộ Công Thương xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...
Thị trường trong nước: Bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế trong dịch bệnh Phát triển thương mại miền núi, hải đảo: Ưu tiên sản phẩm tiềm năng
1 2 3