Bình Định: 100% cơ sở có nhu cầu được hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sở Công Thương Bình Định đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, theo đó triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển cả sản xuất và thị trường cho các sản phẩm này.

Huy động mọi nguồn lực tham gia hỗ trợ

Trong Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh, Bình Định phấn đấu 100% các cơ sở CNNT có nhu cầu hỗ trợ được hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; số lượng sản phẩm đăng ký và số lượng sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu kỳ bình chọn sau cao hơn kỳ bình chọn trước. Đồng thời, các đơn vị thuộc Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đều có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ.

Nội dung hỗ trợ được Sở Công Thương tỉnh xác định khá đa dạng, bao gồm: Cung cấp thông tin, hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm. Các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cũng được xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại; phát triển thương mại điện tử.

Là đơn vị chủ trì thực hiện chương trình khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở lập hồ sơ đề án. Chủ trì, xây dựng các đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu trên các phương tiện truyền thông. Tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm.

Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh được giao chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tham gia Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu phù hợp với thị trường mục tiêu; giới thiệu sản phẩm tại các điểm bán hàng Việt, điểm bán sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh...; làm cầu nối giao thương tại các hội nghị, hội chợ triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước.

Bình Định: 100% cơ sở có nhu cầu được hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Bình Định phấn đấu 100% cơ sở có nhu cầu được hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh

Trên thực tế, hỗ trợ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và các cấp nói chung là nhiệm vụ đã được Sở Công Thương Bình Định chú trọng triển khai trong nhiều năm qua. Chỉ tính riêng năm 2020, trong tổng số 31 chương trình đề án khuyến công đã triển khai, có tới 11 đề án hỗ trợ cho các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu. Trong đó, hỗ trợ 200 triệu đồng cho Công ty TNHH SX TM và DV Đường Minh có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019; hỗ trợ 40 triệu đồng cho hộ kinh doanh Lê Thị Hiệp có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2020; hỗ trợ 924,5 triệu đồng cho 9 cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018, 2020. Nội dung hỗ trợ chủ yếu tập trung vào ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất và hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm.

Trong năm 2020, Sở Công Thương Bình Định cũng đã triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ 12 cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu với kinh phí hỗ trợ 83,625 triệu đồng.

Đề xuất từ thực tế

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Bình Định, việc hỗ trợ cho các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu đã góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Doanh thu của các cơ sở năm 2020 đạt 11.982 triệu đồng và thu hút thêm vốn đầu tư của các cơ sở 4.924,2 triệu đồng. Các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, cơ sở CNNT về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và là điều kiện thuận lợi cho các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạo sự kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, từng bước giúp cho sản phẩm công nghiệp nói chung và sản phẩm CNNT tiêu biểu nói riêng có mặt khắp mọi nơi từ khu vực thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, số cơ sở tham gia các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại còn ít so với số cơ sở có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp. Phần lớn các cơ sở gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, trang bị máy móc mở rộng sản xuất; khả năng tìm kiếm mở rộng thị trường còn hạn chế, hầu hết phát triển theo hướng tự phát nên việc xây dựng đề án hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công còn hạn chế. Nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu chủ yếu từ ngân sách nhà nước, chưa huy động được nguồn lực tài chính của các tổ chức tham gia.

Để hoạt động hỗ trợ triển khai đạt tối đa hiệu quả trong thời gian tới, Sở Công Thương Bình Định đề nghị Cục Công Thương địa phương: Quan tâm bố trí nguồn vốn khuyến công quốc gia để hỗ trợ các chương trình, đề án phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhất là các sản phẩm đạt cấp khu vực, cấp quốc gia. Có cơ chế hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại từ nguồn kinh phí quốc gia cho các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu. Xây dựng các chương trình truyền thông, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu mang tầm chiến lược; chủ động nghiên cứu, xây dựng tên gọi sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp dễ nhớ, dễ gọi và dễ lan tỏa.

Xem xét, tham mưu bãi bỏ quy định thủ tục hành chính đối với việc cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp. Thống nhất việc gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia bằng hồ sơ điện tử, không dùng bản giấy. Xem xét, tham mưu giãn khoảng cách thời gian tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu định kỳ 3 năm 1 lần để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị của Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Việt Nga

Tin mới nhất

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Khuyến công Đồng Tháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh

Chương trình khuyến công tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN) cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có điều kiện đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Linh hoạt triển khai nhiệm vụ khuyến công

Bà Rịa - Vũng Tàu: Linh hoạt triển khai nhiệm vụ khuyến công

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trung tâm) sẽ linh hoạt triển khai các chương trình, đề án, đảm bảo nguồn vốn khuyến công được thực hiện hiệu quả, đúng mục đích và thiết thực nhất với đơn vị thụ hưởng.
Gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương: Chất lượng làm nên thương hiệu

Gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương: Chất lượng làm nên thương hiệu

Nhờ có chất lượng tốt, tập trung vào phân khúc người tiêu dùng có thu nhập cao, gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương của Công ty CP thương mại Sao Khuê (Thanh Hóa) đã được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 và được người tiêu dùng tìm mua.
Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu: Cần hỗ trợ thiết thực hơn cho doanh nghiệp

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu: Cần hỗ trợ thiết thực hơn cho doanh nghiệp

Sau nhiều năm tổ chức, bà Trương Hương Lan – Phó Trưởng ban Ban giám khảo Chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia 2021 cho rằng, cần điều chỉnh một số tiêu chí, hỗ trợ thỏa đáng và thiết thực hơn nữa cho doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn nhằm tăng sức hút.
Hà Nội: Bất cập trong quản lý ngành nghề nông thôn

Hà Nội: Bất cập trong quản lý ngành nghề nông thôn

Ngành nghề nông thôn đang thuộc nhiều đơn vị quản lý khác nhau gây chồng chéo và khó chủ động trong triển khai các hoạt động hỗ trợ. Vì vậy, Sở Công Thương Hà Nội đề xuất, phân định rõ lĩnh vực nào trong ngành nghề nông thôn thuộc quản lý của ngành nào để có định hướng phát triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng ngành.

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng: Khẳng định uy tín, chất lượng

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng: Khẳng định uy tín, chất lượng

Việc được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) TP. Đà Nẵng chính là sự minh chứng cho sự nỗ lực của đơn vị, khẳng định cam kết về uy tín, chất lượng của sản phẩm, giúp đơn vị sản xuất tăng khả năng cạnh tranh, tăng độ nhận diện cũng như tự tin hơn khi đưa sản phẩm đến gần với người tiêu dùng.
Khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo năm 2021

Khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo năm 2021

Chiều ngày 17/12, tại sân vận động UBND huyện Phú Xuyên, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc “Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ, sáng tạo năm 2021” của TP. Hà Nội.
Cam quýt Bắc Kạn “lên sàn”

Cam quýt Bắc Kạn “lên sàn”

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản đi đôi với ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số vào các hoạt động xúc tiến thương mại, sắp tới đây, Bắc Kạn sẽ tổ chức gian hàng và kết nối tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trên các sàn thương mại điện tử.
Quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành sơn mài - khảm trai và OCOP năm 2021

Quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành sơn mài - khảm trai và OCOP năm 2021

Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành sơn mài - khảm trai và các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021 là sự kiện thứ 2 trong chuỗi các hoạt động triển lãm chuyên đề tại “Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô” năm 2021 được Thành phố Hà Nội tổ chức.
Bắc Kạn khơi thông đầu ra cho nông sản

Bắc Kạn khơi thông đầu ra cho nông sản

Với sản lượng dự tính đạt hơn 24,5 tấn cam, quýt trong mùa thu hoạch tới, Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ kết nối, tiêu thụ hai loại nông sản này nhằm khơi thông dòng chảy thị trường, hỗ trợ tối đa cho bà con nông dân, tránh nguy cơ bị tư thương ép giá.
Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ máy móc tiên tiến phục vụ sản xuất

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ máy móc tiên tiến phục vụ sản xuất

Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021 kinh phí thực hiện các đề án khuyến công địa phương là hơn 1,2 tỷ đồng, với 11 đề án, tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ thiết bị, máy móc tiên tiến, giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Khuyến công Nghệ An: Thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Khuyến công Nghệ An: Thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn

Những năm gần đây, hoạt động khuyến công tại tỉnh Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2021: Tôn vinh bàn tay Việt

Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2021: Tôn vinh bàn tay Việt

Với chủ đề “Sáng tạo giá trị tinh hoa nghề truyền thống Thăng Long-Hà Nội”, 90 sản phẩm đạt giải Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội 2021 không chỉ thể hiện rõ giá trị văn hóa truyền thống nghề Hà Nội mà còn tôn vinh sự khéo léo của các đôi bàn tay Việt.
Sắp diễn ra Lễ trao giải Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2021

Sắp diễn ra Lễ trao giải Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2021

90 giải thưởng với đa dạng các nhóm ngành sẽ được trao giải tại cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2021 diễn ra ngày 9/12/2021 trong khuôn khổ Hội chợ Quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Hanoi Gift Show 2021).
Thanh Hóa: Thêm nhiều chính sách ưu đãi

Thanh Hóa: Thêm nhiều chính sách ưu đãi

Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026 với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho doanh nghiệp, cơ sở đầu tư, sản xuất trong lĩnh vực này.
Khai mạc Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành gốm sứ, sản phẩm OCOP

Khai mạc Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành gốm sứ, sản phẩm OCOP

Chiều ngày 1/12, lễ khai mạc “Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành gốm sứ và các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021” đã diễn ra tại Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô (số 176 Quang Trung, quận Hà Đông).
Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Sau nhiều năm tổ chức, các chuyên gia cho rằng cần điều chỉnh một số quy định, tiêu chí và phương thức hỗ trợ nhằm tăng sức hấp dẫn cho công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Khuyến công Thanh Hóa: Đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương

Khuyến công Thanh Hóa: Đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương

Từ nguồn kinh phí khuyến công, nhiều doanh nghiệp, làng nghề tỉnh Thanh Hóa đã được hỗ trợ kịp thời, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương.
12 doanh nghiệp Đà Nẵng đưa hàng Việt về các xã miền núi

12 doanh nghiệp Đà Nẵng đưa hàng Việt về các xã miền núi

12 doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối thuộc các ngành hàng thực phẩm chế biến, hóa mỹ phẩm, quần áo thời trang, hàng gia dụng…đã đưa hàng trăm loại sản phẩm hàng Việt với các chương trình khuyến mại ưu đãi về với người dân xã miền núi Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng)
Bình Phước: Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án khuyến công quốc gia điểm

Bình Phước: Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án khuyến công quốc gia điểm

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước mới tổ chức nghiệm thu 3 đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước phát triển chế biến hạt điều giai đoạn 2021 – 2023”, sau giai đoạn thí điểm, rút kinh nghiệm, các đề án điểm đã được triển khai nhanh chóng, đạt hiệu quả tốt.
Hưng Yên: Nâng cao sức chống chịu cho doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp

Hưng Yên: Nâng cao sức chống chịu cho doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp

Trước hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ.
Đồng Tháp: Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Đồng Tháp: Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Năm 2021, Đồng Tháp có 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Đây là những sản phẩm đặc trưng, có chất lượng nổi trội và có khả năng mở rộng sản xuất với quy mô công nghiệp. Những doanh nghiệp, cơ sở có sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ được hưởng nhiều ưu đãi cho phát triển cả về sản xuất và thị trường.
Phát triển sản phẩm Công nghiệp nông thôn: Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Phát triển sản phẩm Công nghiệp nông thôn: Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Việc khuyến khích, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm thúc đẩy CNNT phát triển, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, để hoạt động này hiệu quả rất cần sự chung tay của cơ quan chức năng, cơ sở sản xuất và người tiêu dùng.
Công ty TNHH cơ khí Quyết Tiến: Hưởng lợi từ đề án khuyến công

Công ty TNHH cơ khí Quyết Tiến: Hưởng lợi từ đề án khuyến công

Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy xây dựng, năm 2021, Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến đã vinh dự được bình chọn là một trong những doanh nghiệp có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.
Xúc tiến thương mại: Luôn là giải pháp được ưu tiên

Xúc tiến thương mại: Luôn là giải pháp được ưu tiên

Xúc tiến thương mại cho sản phẩm CNNT tiêu biểu đang là giải pháp được ưu tiên lựa chọn, nhằm gia tăng cơ hội mở rộng thị trường cho các cơ sở sản xuất CNNT.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động