Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 30/11/2021 06:40

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025

17:03 | 15/10/2021
Nhằm thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Quyết định số 2306/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg.

Theo đó, kế hoạch của Bộ Công Thương gồm một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, kế hoạch tập trung vào việc đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc xây dựng, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và kết nối các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc cũng như cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng cũng được Bộ Công Thương chú trọng thực hiện trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, việc triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng; hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng được nêu rõ trong kế hoạch.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mai điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ cùng các hoạt động khác.

Hoàng Lan