Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 08/12/2021 16:48

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường

21:48 | 18/06/2021
Bộ Công Thương vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh QLTT, nhằm đánh giá tổng thể tác động của pháp lệnh đối với đời sống kinh tế- xã hội.

Pháp lệnh QLTT số 11/2016/UBTVQH13 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 8/3/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016. Sau 5 năm triển khai thi hành, Pháp lệnh QLTT đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên cũng tồn tại một số khó khăn, vướng mắc nhất định.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh Quản lý thị trường
Sau 5 năm triển khai thi hành, Pháp lệnh Quản lý thị trường đã từng bước đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực

Ngày 17/6/2021, Bộ Công Thương đã có Quyết định 1594/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh QLTT nhằm đánh giá kết quả 5 năm thi hành Pháp lệnh (2016-2021), những kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; bài học kinh nghiệm trong triển khai thi hành Pháp lệnh, từ đó kiến nghị các nhiệm vụ cho công tác QLTT giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, Kế hoạch này cũng đánh giá sự thống nhất, đồng bộ của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; sự phù hợp của Pháp lệnh đối với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về QLTT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác QLTT trong tình hình mới.

Đồng thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Pháp lệnh QLTT.

Phạm vi tổng kết được tính từ ngày 1/9/2016 đến hết ngày 30/6/2021 (chia làm 2 giai đoạn từ 1/9/2016-11/10/2018 và từ ngày 12/10/2018-30/6/2021).

Kế hoạch tổng kết cũng yêu cầu việc tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh phải nghiêm túc, khách quan và toàn diện; hiệu quả và tiết kiệm. Nội dung tổng kết phải thiết thực, chính xác; có số liệu cụ thể, bám sát các nội dung triển khai thực hiện Pháp lệnh trong thực tiễn, với 4 nội dung: công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh; công tác tuyên truyền Pháp lệnh và các băn bản hướng dẫn thi hành; tình hình, kết quả thực hiện Pháp lệnh; thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác đối với lực lượng QLTT.

Trong đó, nội dung về tình hình, kết quả thực hiện Pháp lệnh cần nêu bật việc củng cố, kiện toàn vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của lực lượng QLTT; củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đọa, quản lý và thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng; thực hiện các quy định về hoạt động kiểm tra, quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được kiểm tra; phối hợp trong hoạt động kiểm tra của lực lượng QLTT…

Trên cơ sở Kế hoạch này, Quyết định cũng đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh QLTT và xây dựng báo cáo tổng kết gửi về Bộ Công Thương (qua Tổng cục QLTT) trước ngày 30/10/2021.

Tổng cục QLTT có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị thuộc Bộ thành lập Tổ công tác xây dựng Kế hoạch chi tiết tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh trình lãnh đạo Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện; hướng dẫn, kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình tổng kết thi hành Pháp lệnh; tham mưu Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh trên phạm vi toàn quốc; xây dựng báo cáo tổng kết toàn quốc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định cũng giao Văn phòng Bộ, vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ phối hợp với Tổng cục QLTT triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Thu Phương