Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/01/2021 12:48

Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

23:09 | 02/12/2020
Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên.
Siết chặt quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp

Thông tư đã căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017 căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ - CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2016/NĐ -CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 127/2007/NĐ của Chính phủ quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Đồng thời căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ -CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

5507-fd3df9f861cbaeef56530ebe87ba51e9-thi8-dua-yeu-nuoc

Tiếp đó, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên.

Thông tư nêu rõ, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên. Ký hiệu QCVN03: 2020/BCT.

Cùng ngày, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên. Ký hiệu QCVN04: 2020/BCT.

Cũng trong ngày 30/11, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Thông tư số 36/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ. Ký hiệu QCVN06: 2020/BCT.

Theo đó, cả 3 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Bộ Công Thương yêu cầu, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công ngh, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 03 Thông tư này.

Lan Anh