Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Trong 02 ngày 18 và 19/1, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) tổ chức 2 hội thảo lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết: Bộ Công Thương đã tiến hành đăng tải Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương từ ngày 10/01/2022. Đồng thời, là đơn vị đầu mối, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng tổ chức các hội thảo để thu thập rộng rãi ý kiến của các bên liên quan, góp phần đảm bảo xây dựng Dự thảo Luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

“Các hội thảo này nằm trong chuỗi các hoạt động mà Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng sẽ triển khai trong thời gian tới để lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, Dự thảo cũng bổ sung và sửa đổi nhiều điểm liên quan đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các Sở Công Thương. Do đó ý kiến tham gia của các đại biểu là nguồn thông tin quan trọng, có đóng góp trực tiếp vào chất lượng của Dự thảo” - ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế VCCI cho rằng: Việt Nam hiện có hơn 90 triệu người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn gắn kết với trách nhiệm của doanh nghiệp. Do đó, việc tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp để xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật là nhằm giúp bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

“Sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp - một trong những đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của Luật với đơn vị xây dựng sẽ giúp cho Dự thảo Luật đạt được tính thực tế cao trong quá trình xây dựng và triển khai” - ông Đậu Anh Tuấn nói.

Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Phiên thảo luận lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước và quốc tế đang có nhiều thay đổi; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng; sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 đã làm xuất hiện và thúc đẩy sự phát triển của nhiều hình thức kinh doanh, tiêu dùng mới, đặc biệt là các giao dịch trên môi trường điện tử, các giao dịch xuyên biên giới, các dịch vụ chia sẻ trên nền tảng công nghệ số... Do đó, việc thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập; thậm chí một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn như một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, các giao dịch có sự tham gia của nhiều bên hoặc có yếu tố nước ngoài....

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng: Dự thảo luật sửa đổi cần phát huy rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như xây dựng cơ chế phù hợp để thành lập và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

“Một số quy định hiện nay chỉ phù hợp với các giao dịch, kinh doanh - tiêu dùng có tính “truyền thống” mà chưa tính đến mô hình kinh doanh có yếu tố mới, nhất là mô hình ứng dụng sự phát triển của thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng chia sẻ, kinh tế số. Hơn nữa, một số trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của doanh nghiệp đã không còn phù hợp, đầy đủ do sự xuất hiện của nhóm người tiêu dùng mới hoặc hành vi tiêu dùng mới. Nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới xuất hiện cũng cần được bổ sung vào phần các hành vi cấm hoặc nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan, những vấn đề này cần được xây dựng trọng tâm trong Luật mới khi được sửa đổi” - ông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.

Theo đại diện Tổ Biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), so với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, Dự thảo đã được chỉnh lý, sửa đổi nhiều nội dung. Cụ thể: Dự thảo Luật sẽ có bố cục 07 Chương và 80 Điều, so với 06 Chương và 50 Điều của Luật năm 2010; Dự thảo Luật hiện giữ nguyên 13 Điều khoản, sửa đổi 38 Điều khoản và bổ sung mới 29 Điều khoản.

Về nội dung, các điều khoản được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở rà soát, đánh giá, đảm bảo tính thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Trong đó, một số nhóm quy định đã được điều chỉnh, bổ sung gồm: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số khái niệm; các hành vi bị cấm; quy định về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15 tháng 3); trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao địch đặc thù; hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; và trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Tại phiên thảo luận, đại biểu đến từ các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và luật sư đã cho ý kiến sôi nổi đối với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật. Trong đó, có một số nhóm vấn đề như: Sự xung đột giữa pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật chuyên ngành như pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân; pháp luật bán hàng đa cấp; pháp luật tố tụng dân sự. Hay việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật; việc xác định các giao dịch đặc thù; xác định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong công tác bảo vệ người tiêu dùng...

Bộ Công Thương lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Phiên thảo luận lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) của các Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Còn trong phiên thảo luận của các Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 100% các ý kiến phát biểu đều ủng hộ và nhất trí với nội dung của Dự thảo. Một số vấn đề cụ thể được các đại biểu trao đổi, phân tích kỹ, như: Khái niệm người tiêu dùng, việc luật hóa lĩnh vực bán hàng đa cấp, việc tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện bán hàng lưu động, đặc biệt tại khu vực nông thôn, việc tổ chức xã hội tham gia thực hiện nhiệm vụ được cơ quan quản lý nhà nước giao, cơ chế đưa Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc tại địa phương nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các Hội,…

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, Dự thảo có nội dung khá hoàn thiện khi bổ sung quy định quản lý những phương thức giao dịch mới, chưa được luật hóa như: Các giao dịch đặc thù, việc bán sản phẩm, dịch vụ tại các địa điểm không phải là địa điểm bán lẻ, giới thiệu dịch vụ thường xuyên, bán hàng đa cấp,…

Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng cho biết: Những ý kiến đóng góp của các đại biểu đều có giá trị cao để Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa Dự thảo Luật. Ngoài ra, các Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ tham gia vào quá trình xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), mà còn đóng góp vào việc xây dựng nghị định hướng dẫn, nghị định xử phạt. Cụ thể, quá trình thực thi pháp luật tại địa phương sẽ giúp phát hiện những hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng (có thể) chưa được quy định trong pháp luật hiện hành, từ đó giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tương lai.

“Với tư cách là đơn vị được thường trực của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu để xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có chất lượng nhất trình các cấp có thẩm quyền” - ông Trịnh Anh Tuấn khẳng định.

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đang được đăng tải để lấy ý kiến hoàn thiện tại địa chỉ: http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/18.html
Hoàng Lan
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai sự thật

Quảng Ngãi: Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai sự thật

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ban ngành liên quan phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ sai sự thật.
Sử dụng máy điều hoà nhiệt độ: Cách nào để tiết kiệm điện?

Sử dụng máy điều hoà nhiệt độ: Cách nào để tiết kiệm điện?

Miền Bắc chuẩn bị bước vào thời điểm nắng nóng, dẫn đến nhu cầu sử dụng thiết bị điện làm mát gia tăng, trong đó không thể không nhắc đến máy điều hòa.
AEON Việt Nam: Triển khai các giải pháp bền vững

AEON Việt Nam: Triển khai các giải pháp bền vững

Luôn cố gắng tìm kiếm các giải pháp thay thế bền vững, nhằm cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thân thiện môi trường là một trong những cam kết của AEON.
Toyota Việt Nam triệu hồi 191 xe Raize để sửa chữa mối hàn ụ

Toyota Việt Nam triệu hồi 191 xe Raize để sửa chữa mối hàn ụ

Từ ngày 4/5, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi 191 xe Raize để sửa chữa mối hàn ụ lắp giảm chấn phía trước.
Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Mới đây, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp và cho ý kiến thẩm định đối với hồ sơ Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi (Dự án Luật).

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết bền vững

Hà Nội: Đẩy mạnh liên kết bền vững

Kết nối các cơ sở sản xuất, nhà cung ứng sản phẩm với các đơn vị phân phối bán lẻ, tạo liên kết bền vững sản phẩm là một trong những những hoạt động trọng tâm.
Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế sản xuất thuốc kém chất lượng

Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế sản xuất thuốc kém chất lượng

Thời gian gần đây các cơ quan chuyên môn liên tục đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều loại mỹ phẩm, thuốc... Ngày 25/04 vừa qua, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Dược phẩm và sinh học y tế (Mebiphar) buộc thu hồi 3 sản phẩm thuốc do không đảm bảo chất lượng mức độ 2. Tuy nhiên, điều khiến mọi người lo lắng là đến khi sản phẩm kém chất lượng bị phát hiện xử lý thì sản phẩm đã được người tiêu dùng sử dụng.
Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Khách hàng được giám sát quy trình giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi): Khách hàng được giám sát quy trình giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp

Mặc dù có đến 80 - 85% vụ việc người tiêu dùng (NTD) bị thiệt hại khi mua, bán, sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng đã đạt được thỏa thuận với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm, song hiệu lực, hiệu quả của những thương lượng này chưa cao. Không ít trường hợp, tổ chức, doanh nghiệp cố tình phớt lờ việc bồi thường thiệt hại, khiến thiệt thòi luôn thuộc về NTD. Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi (Dự thảo Luật) được cho là sẽ khắc phục được những bất cập này.
Thu hồi sô cô la Kinder: Cơ quan EU thúc giục tiến hành điều tra nhà máy Bỉ

Thu hồi sô cô la Kinder: Cơ quan EU thúc giục tiến hành điều tra nhà máy Bỉ

Từ nhiều ngày nay, các cơ quan y tế châu Âu đã kêu gọi điều tra thêm về nhà máy sô cô la Kinder ở Arlon (Bỉ) – nhà máy có liên quan đến sự bùng phát của vi khuẩn salmonella trên khắp châu Âu.
Quảng Ninh: Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Quảng Ninh: Phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022

Ngày 8/4/2022, Sở Công Thương Quảng Ninh phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh và UBND thành phố Hạ Long tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”.
Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Sau gần 3 tháng đăng tải công khai Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Bộ Công Thương đang khẩn trương thảo luận và hoàn thiện Dự thảo Luật. Đồng thời, bổ sung các tài liệu liên quan đến Hồ sơ dự án Luật để thực hiện thủ tục thẩm định tại Bộ Tư pháp.
Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Đề nghị xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, UBND các tỉnh/thành phố về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần có chế tài xử lý rõ ràng

Xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần có chế tài xử lý rõ ràng

Sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) ở thời điểm này là thực sự cần thiết, song nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng luật cần có chế tài xử lý rõ ràng.
Trung Quốc: Tìm cách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời đại số

Trung Quốc: Tìm cách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời đại số

Tuần trước, một chương trình truyền hình của Đài Trung ương Trung Quốc (CCTV) về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phơi bày các trường hợp vi phạm quyền của người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ an ninh Internet, an toàn thực phẩm, bán hàng livestream,…
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán tràn lan trên "mạng": Giải "bài toán" từ công tác quản lý

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán tràn lan trên "mạng": Giải "bài toán" từ công tác quản lý

Các hành vi vi phạm trong TMĐT diễn ra ngày càng phức tạp, nhất là vấn nạn hàng giả, hàng lậu. Đặc biệt nổi cộm gần đây là tình trạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo tràn lan, sai sự thật trên các sàn giao dịch và mạng xã hội đang đặt ra nhiều yêu cầu với cơ quan quản lý Nhà nước.
Kinh doanh trách nhiệm - Giải pháp kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp

Kinh doanh trách nhiệm - Giải pháp kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cần có trách nhiệm hơn nữa với người tiêu dùng và kinh doanh có trách nhiệm chính là giải pháp bền vững cho doanh nghiệp.
Thêm chương mới về giao dịch đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh

Thêm chương mới về giao dịch đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh

Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) (sửa đổi). Theo đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các giao dịch đặc thù đối với người tiêu dùng.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần sự tham gia của nhiều thiết chế

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cần sự tham gia của nhiều thiết chế

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu quả, kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới cho thấy, cần có sự tham gia của nhiều thiết chế như: Cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống tòa án, các cơ quan truyền thông,.. trong đó, tổ chức xã hội có vai trò rất quan trọng.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Việc hoàn thiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ tiếp tục là một trong các công cụ chính để tháo gỡ các khó khăn và định hướng phát triển thống nhất, hiệu quả cho các tổ chức xã hội nói chung và Hội Bảo vệ người tiêu dùng nói riêng tại Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho doanh nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho doanh nghiệp

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng cũng chính là nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp (DN). Bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) - khẳng định trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.
Chống hàng giả, hàng nhái: Trách nhiệm không của riêng ai

Chống hàng giả, hàng nhái: Trách nhiệm không của riêng ai

Hiện nay, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội, gây ra các hệ lụy không nhỏ. Do đó, cần chế tài mạnh mẽ hơn, đảm bảo tính răn đe để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng

Bối cảnh bình thường mới đã và đang mở ra những thay đổi lớn trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều quyền lợi của người tiêu dùng có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Tích cực hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Tích cực hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày Quyền của người tiêu dùng (NTD) Việt Nam (15/3) năm nay được Bộ Công Thương chọn với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”. Cùng với Lễ phát động Ngày Quyền của NTD Việt Nam 2022, Bộ Công Thương cũng tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt cả năm hướng tới NTD.
Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới

Hướng dẫn tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới

Với thông điệp 3A, bản "Hướng dẫn tiêu dùng an toàn" là cuốn sổ tay hữu ích cho người tiêu dùng với ý nghĩa tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới.
Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng”

Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng”

Nhằm cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của các tổ chức xã hội, đồng thời nêu các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động này, 9h00, ngày 15/3 tới đây, Báo Công Thương sẽ tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng”. Chương trình phát trực tuyến trên Báo Công Thương điện tử Congthuong.vn và Fanpage Báo Công Thương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động