Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/10/2021 07:53

Bổ sung quy định cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và liên vận ASEAN

17:00 | 15/06/2021
Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới. Theo đó, Bộ đề xuất bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận ASEAN.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, so với các quy định hiện hành, dự thảo Nghị định chỉ đề xuất bổ sung thêm quy định về trình tự thủ tục cấp phép theo quy định của các Hiệp định khung ASEAN về vận tải qua biên giới tại Chương II do hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cụ thể. Nội dung bổ sung về cơ bản bám sát quy định tại các Hiệp định khung ASEAN với thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục được đơn giản hóa tương tự như các thủ tục xin cấp phép tại các thông tư về vận tải đường bộ qua biên giới đang có hiệu lực.

Về trình tự cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN, theo dự thảo Nghị định, đơn vị kinh doanh vận tải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN đến cơ quan cấp phép theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, trực tuyến, đường bưu điện.

Bổ sung quy định cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và liên vận ASEAN
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị bổ sung quy định cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế và giấy phép liên vận ASEAN

Cơ quan cấp phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp phép hoặc qua đường bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp phép thực hiện cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN theo mẫu quy định tại kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp, cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Việc trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp phép hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định.

Khi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN hết hạn hoặc bị hư hỏng, bị mất, đơn vị kinh doanh vận tải lập hồ sơ đề nghị cấp lại.

Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ Việt Nam đã tham gia ký kết các điều ước quốc tế về vận tải đường bộ qua biên giới. Trên cơ sở các điều ước quốc tế đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành các Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý hoạt động vận tải quốc tế, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện vận tải tham gia hoạt động vận tải đường bộ quốc tế. Các Thông tư này đều được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo thuận lợi cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải quốc tế và an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải qua biên giới. Tuy nhiên cho đến nay, việc quy định các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho đơn vị kinh doanh và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua biên giới là cần thiết.

Việt Nga