Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 25/06/2021 08:05

Chạy đua với thời gian khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất

13:21 | 31/10/2020
Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đang theo dõi, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý khắc phục khôi phục cấp điện cho khách hàng, đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất, ngay khi đường giao thông được thông suốt sau ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 9.

Đến 07h00 ngày 31/10/2020, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cung cấp điện cho 21.923 trạm biến áp, hiện còn 3.170 trạm đang được các đơn vị tích cực triển khai khôi phục. Hiện nay còn trên 400 nghìn khách hàng mất điện, chiếm 10,58% tổng số khách hàng, chủ yếu tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Lưới điện 110kV do EVNCPC quản lý vận hành đã xảy ra 69 sự cố, trong đó 43 sự cố đường dây và 26 sự cố TBA. Đến nay đã khôi phục hoàn toàn cấp điện cho toàn bộ TBA 110kV và 41 đường dây (còn 02 đường dây Quảng Ngãi 220 - Quảng Phú và Quãng Ngãi 220 – Tư Nghĩa đang mất điện nhưng không gây mất điện TBA 110kV) Để tập trung xử lý khắc phục lưới điện trung, hạ thế, PC Quảng Ngãi đã liên hệ với Truyền tải điện Quảng Ngãi (NPTPTC2) đề nghị hỗ trợ, xử lý các đoạn đứt dây đường dây 110kV này để khôi phục phương thức kết dây cơ bản của lưới điện.

Về lưới điện trung áp, đã khôi phục cung cấp điện cho 21.923 trạm, hiện còn 3.170 đang được các đơn vị tích cực triển khai khôi phục. Hiện còn trên 400 nghìn khách hàng mất điện, chiếm 10,58% tổng số khách hàng, chủ yếu tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

3907-slide1
Các đơn vị khẩn trương xử lý khắc phục khôi phục cấp điện cho khách hàng

Hiện đã khôi phục cấp điện hoàn toàn cho 5/11 tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 9. Các tỉnh Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Kon Tum đang mất điện với tổng số 251 xã/phường. Công suất phụ tải không cung cấp điện được tại 6 tỉnh ước 136.95 MW, chiếm 6,1% phụ tải toàn EVNCPC lúc 07h00 (2,218 MW).

Tại tỉnh Quảng Trị còn 09 xã bị mất điện, dự kiến khôi phục hoàn toàn trong ngày 31/10/2020. Tại thành phố Đà Nẵng còn 01 thôn Tà Lang do nước qua suối Khe Đào hiện đang dâng cao không đảm bảo an toàn kiểm tra đường dây nên thời gian dự kiến khôi phục đến 12h00 ngày 31/10/2020. Tại tỉnh Quảng Nam hiện còn 128 xã/phường bị mất điện, do lưới điện bị nhiều cây ngã đổ chồng, đè; PC Quảng Nam đang huy động nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện để xử lý sự cố và khắc phục thiệt hại lưới điện ngay khi tiếp cận được hiện trường. Tại tỉnh Quảng Ngãi, đã khôi phục một phần phụ tải ở khu vực thành phố, khu vực trung tâm thị trấn, thị tứ. Hiện còn 90 xã bị mất điện, PC Quảng Ngãi đang huy động toàn bộ nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện để tập trung xử lý sự cố, dự kiến ngày 02/11/2020 sẽ khôi phục cấp điện toàn bộ cho tỉnh Quảng Ngãi (trừ các khu vực có địa hình khó khăn, sạt lở, ngập nước chưa thể tiếp cận được). Tại tỉnh Bình Định, đã khôi phục được hơn 98% phụ tải, hiện còn 17 xã bị mất điện. Dự kiến hết ngày 31/10/2020 sẽ khôi phục 100% số khách hàng mất điện. Tại tỉnh Kon Tum còn 6 xã, 5 thôn bị mất điện. Hiện tại đã hết mưa lớn, đơn vị đang huy động nhân lực, vật tư thiết bị, phương tiện và sẽ tập trung xử lý ngay khi tiếp cận được hiện trường,

Một số hình ảnh công nhân ngành Điện chạy đua với thời gian khắc phục hậu quả bão số 9:

3943-slide1
4341-slide1
3935-slide1
3923-slide1
3931-slide1
3914-slide1

Thành Long