Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 24/11/2020 08:34

Chín tháng đầu năm 2020: Phát hành 303.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

15:25 | 19/10/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, đã có 1.660 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trên tổng số 2.220 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công đạt 303,800 tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng giá trị đăng ký phát hành. Số doanh nghiệp phát hành thành công TPDN là 203 đơn vị.

Trong tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành 9 tháng đầu năm 2020, riêng tháng 9/2020 có 20 doanh nghiệp phát hành thành công 30 đợt TPDN riêng lẻ, trên tổng số 90 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công TPDN riêng lẻ trong tháng 9/2020 đạt 10.500 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng giá trị đăng ký phát hành.

0507-tpdn
Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp có quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong tháng 9 là các tổ chức tín dụng, chiếm đến 90,2% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,21 năm. Giá trị phát hành của công ty chứng khoán chiếm 1,58% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 1 năm; các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản chiếm 1,43% với kỳ hạn là 5 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 1,24% với kỳ hạn là 3 năm; các doanh nghiệp sản xuất chiếm 0,57% với kỳ hạn là 2 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 4,99% với kỳ hạn là 2,81 năm.

Đặc biệt, trong tháng 9/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 75 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, cao gấp 2,5 lần so với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 7 năm.

Ngọc Quỳnh