Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 17/04/2021 21:47

Chính thức thu hồi giấy phép hoạt động của thuỷ điện Thượng Nhật

17:36 | 27/11/2020
Căn cứ vào các quy định của pháp luật, kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của các cơ quan chức năng, ngày 27/11/2020, Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã có quyết định số 108/QĐ-ĐTĐL thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Thuỷ điện Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) vì những vi phạm của thuỷ điện này trong thời gian vừa qua.
Bộ Công Thương: Xử lí vi phạm hành chính thủy điện Thượng Nhật trong lĩnh vực an toàn đập thuỷ điện Bộ Công Thương sẽ xử lý thuỷ điện Thượng Nhật theo thẩm quyền Hôm nay 17/11: Đoàn công tác Bộ Công Thương bắt đầu kiểm tra thuỷ điện Thượng Nhật Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo rà soát thuỷ điện tại Thừa Thiên Huế, xử lý nghiêm thuỷ điện Thượng Nhật Tạm ngừng mua điện của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật

Theo Quyết định 108, Cục sẽ thu hồi giấy phép hoạt động điện lực số 383/GP-ĐTĐL ngày 12/12/2019 cấp cho Công ty CP Đầu tư Thuỷ điện miền Trung Việt Nam đối với hoạt động phát điện Nhà máy thuỷ điện Thượng Nhật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/11/2020.

Trước đó, ngày 16 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm tra công tác quản lý an, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình nhà máy thủy điện Thượng Nhật. Kết quả là Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đã vi phạm các quy định của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP với các lỗi như sau: (1) Vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; (2) Không thực hiện quan trắc quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của thuỷ điện Thượng Nhật
Ảnh minh hoạ

Ngoài ra theo quy định của Luật Điện lực, Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đã vi phạm các quy định về vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Điện lực (đã được sửa đổi, bổ sung), điểm a khoản 6 Điều 13 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP; Không thực hiện quan trắc là vi phạm điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và bị xử phạt theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 16 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

Các hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam là không thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực về nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Điện lực, hành vi của Công ty thuộc trường hợp bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực do không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực.

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Cục KTAT đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 312/QĐ-XPVPHC đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam đối với các hành vi nêu trên với tổng số tiền vi phạm là 130 triệu đồng.

Căn cứ các quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực xem xét thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Có thể khẳng định, việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật là kịp thời, thể hiện quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý chặt chẽ các thuỷ điện trên địa bàn cả nước.

Đình Dũng