Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 12:02

Chương trình "75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển": Tuyển than Cửa Ông sẽ có 200 sáng kiến dự thi

09:42 | 29/03/2021
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn TKV về việc triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phát động đến các đơn vị hưởng ứng tham gia.
Chương trình

Mục tiêu phấn đấu của Công đoàn công ty là có 200 sáng kiến dự thi trực tuyến.Công đoàn công ty khen thưởng cho mỗi sáng kiến gửi tham gia dự thi cấp công ty là 200.000 đồng/sáng kiến, hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên tham gia xét duyệt và cập nhật sáng kiến vào phần mềm dự thi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 100.000 đồng/người/buổi.

Hoàng Bách