Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 02/12/2020 00:52

Chuyển giao 12 Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh về Đoàn Thanh niên TKV

00:00 | 22/10/2020
Ban Thường vụ Đoàn Than Quảng Ninh vừa phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TKV tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên 12 đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh về Đoàn Thanh niên TKV

Thực hiện đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Lãnh đạo TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã có chủ trương thống nhất sắp xếp tổ chức đoàn theo hướng đồng bộ với mô hình tổ chức của đảng, với quan điểm đảng ở đâu đoàn ở đó.

5253-2-127
Lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên 12 đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh về Đoàn Thanh niên TKV

Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn Than Quảng Ninh vừa phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TKV tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức đoàn và đoàn viên 12 đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Than Quảng Ninh về Đoàn Thanh niên TKV trong ngày 17/10. Sau khi bàn giao về Đoàn Thanh niên TKV, 12 cơ sở đoàn sẽ thực hiện đổi con dấu mới theo quy định. Ban Chấp hành 12 đoàn cơ sở hiện gồm 115 đồng chí, bộ máy lãnh đạo được kiện toàn bổ sung kịp thời khi có khuyết thiếu, đảm bảo đủ cơ cấu theo đề án nhân sự được duyệt. Tổng số chi đoàn trực thuộc là 99 với 3.576 đoàn viên, trong đó có 205 đoàn viên dân tộc thiểu số.

Sau lễ bàn giao, Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên TKV đã ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo công tác đoàn và phong trào thanh niên được triển khai thống nhất, phát huy hiệu quả vai trò của thanh niên vào sự phát triển của TKV.

T.D