Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 25/09/2021 23:37

Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều nội dung được đổi mới giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023

13:03 | 22/01/2021
Ngày 21/1/2021, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (DKVN) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023), Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn DKVN với sự tham dự của các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Phạm Xuân Cảnh - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn...

Phát biểu tại hội nghị, bà Nghiêm Thuỳ Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn DKVN cho rằng: Trong nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn nói chung cũng như Công đoàn DKVN nói riêng đã gặp phải không ít khó khan. Tuy nhiên, bên cạnh đó Công đoàn Dầu khí cũng có những thuận lợi bởi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị thành viên Tập đoàn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn DKVN.

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi từ các cấp lãnh đạo, đồng thời phát huy sức mạnh truyền thống, trong những năm qua, hoạt động Công đoàn các cấp nhìn chung đã được đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, đưa hoạt động Công đoàn phát triển đi vào chiều sâu, từ đó phát huy được vai trò và vị thế của của tổ chức Công đoàn. Phần lớn đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp để chỉ đạo các hoạt động có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn viên và người lao động Dầu khí hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đề cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, cùng nhau đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong từng năm cũng như từng giai đoạn.

Công đoàn DKVN tuyên dương các cá nhân tiêu biểu
Công đoàn DKVN tuyên dương các cá nhân tiêu biểu

Để việc thực hiện Nghị quyết được sát với kế hoạch và nhiệm vụ, hàng năm, Công đoàn DKVN đặt ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm 100% công đoàn cấp trên cơ sở trở lên và 85% công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo; 100% các phong trào thi đua sau khi được phát động, đều được duy trì, nuôi dưỡng, được sơ tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Một trong những kết quả của nửa nhiệm kỳ là nhân Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2018 - 2020, Công đoàn DKVN đã phối hợp cùng Tập đoàn hỗ trợ người lao động khó khăn, thu nhập thấp dưới 4,5 triệu đồng và người lao động bị mất việc, nghỉ chờ việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (2 triệu đồng/người); tiếp tục hỗ trợ người lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động trên 31% và bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền là gần 20 tỉ đồng.

Bên cạnh các hoạt động thiết thực nói trên, hàng năm Công đoàn DKVN còn tổ chức nhiều hoạt động Văn hóa mang tính gắn kết người lao động giữa các đơn vị, đồng thời vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) tích cực đẩy mạnh tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện; tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội; tích cực xây dựng hình ảnh, tác phong làm việc của NLĐ Dầu khí, tham gia xây dựng Văn hóa Dầu khí, đó là “Nhiệt huyết - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Kỷ cương - Đoàn kết, Thương yêu đùm bọc lẫn nhau và có trách nhiệm với cộng đồng”. Văn hóa Dầu khí đã được xây dựng và đẩy mạnh trong những năm qua. Nhiệm vụ xây dựng văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ NLĐ là rất quan trọng mà các cấp công đoàn cần quan tâm đẩy mạnh, xây dựng thành chương trình công tác hằng quý, hàng năm và lấy Tuần lễ Văn hóa Dầu khí làm trung tâm- bà Lan nhấn mạnh.

Các Chuyên gia nước ngoài tiêu biểu vì tổ chức Công đoàn Dầu khí được khen thưởng
Các chuyên gia nước ngoài tiêu biểu vì tổ chức Công đoàn Dầu khí được khen thưởng

Nửa nhiệm kỳ tiếp theo, đối với chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện, Công đoàn DKVN phấn đấu trên 98% số cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn ban hành Quy chế dân chủ; trên 95% số doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 85% các đơn vị xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại cơ quan, đơn vị và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 100% các đơn vị trong Tập đoàn ký thỏa ước lao động tập thể; 90% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung cao hơn luật và có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động, trong đó có ít nhất 60% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.

Phấn đấu 100% các công đoàn trực thuộc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, tham gia tố tụng dân sự để giải quyết các vụ án về tranh chấp lao động tập thể, cá nhân tại tòa án...

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với vai trò là thành viên của Công đoàn Công nghiệp thế giới, Công đoàn DKVN đã và đang tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại với phương châm thiết thực, hiệu quả nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Tập đoàn, của Công đoàn DKVN và Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế.

Với vai trò là tổ chức công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, Công đoàn DKVN tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu: “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”.

Nhằm ghi nhận những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng Cơ thi đua cho 16 Công đoàn trực thuộc xuất sắc; tuyên dương 57 cá nhân đạt Danh hiệu “Người lao động Dầu khí tiêu biểu” của năm; tuyên dương 44 cá nhân đạt Danh hiệu “Cán bộ Công đoàn Dầu khí tiêu biểu”; tuyên dương 30 lãnh đạo tiêu biểu và 5 Chuyên gia nước ngoài tiêu biểu vì tổ chức Công đoàn Dầu khí.

Kim Tuyến