Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 27/11/2020 13:03

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai: Năng suất hơn với KPI

14:00 | 20/08/2020
Sau một năm triển khai bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cùng với các giải pháp đồng bộ khác, NSLĐ của nhiều phân xưởng, tổ, đội sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai đã từng bước được nâng cao.

Năm 2020, Than Đèo Nai đặt mục tiêu sản xuất “An toàn, Năng suất, Hiệu quả, Chất lượng” và phấn đấu hoàn thành khai thác trên 40,5 triệu tấn than và tiêu thụ gần 50 triệu tấn than của TKV. Để hoàn thành mục tiêu trên cùng với các giải pháp kỹ thuật, công cụ KPI đã giúp Ban lãnh đạo công ty đánh giá, đo lường chính xác hiệu quả công việc của từng bộ phận sản xuất và cá nhân NLĐ.

0446-ynh-chyn-oki
Công cụ KPI đã giúp đo lường chính xác hiệu quả công việc của từng bộ phận

Theo đó, về giải pháp kỹ thuật, công ty đã dịch chuyển hệ thống thoát nước, giảm góc dốc và tăng độ ổn định bờ mỏ, tập trung tổ chức bơm nước moong vỉa chính, xúc xử lý đất đá, bùn trôi đáy moong, tập trung khai thác theo tiến độ hạ moong vỉa chính... Bên cạnh đó, tập trung rà soát chất lượng từng loại thiết bị, bố trí xe chở công nhân giao ca đến tận nền máy, góp phần tăng sản lượng và tăng năng suất.Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, năng suất của máy xúc điện đã đạt 107% so với kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ 2019. Các máy xúc thủy lực CAT 6020B đạt 105% so với kế hoạch năm, tăng 3,7%.

Trong công tác vận tải, Than Đèo Nai đã tiến hành rà soát phân loại thiết bị, có kế hoạch sửa chữa, trung đại tu cho từng chủng loại, từng đầu xe, đảm bảo nâng cao hệ số chuẩn bị và hệ số huy động thiết bị. Cụ thể, hệ số huy động thiết bị bình quân tăng 10% so với cùng kỳ 2019, năng suất ca bình quân của xe 90 tấn tăng 8,5%, xe 60 tấn tăng 9,6%. Công ty đã tự động hóa một số khâu sản xuất như: Chiếu sáng giao thông, kho bãi; cụm bơm nước tưới đường tại trạm bảo vệ số 1, trạm baza, bơm 10 Nam, bơm Thống Nhất… Nhờ đó, giá thành vận tải chung 6 tháng đầu năm 2020 giảm 2,5% so với năm 2019.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, Than Đèo Nai đã sản xuất 1.453 nghìn tấn than, bằng 61,6 % kế hoạch năm; tiêu thụ 1,2 triệu tấn than, bằng 54,6% kế hoạch năm, bốc xúc 13.415 nghìn m3 đất đá, đạt 64,1% kế hoạch năm và bằng 116,5% so cùng kỳ 2019. Tổng doanh thu đạt 1.661 tỷ đồng, bằng 55,8 % kế hoạch năm và bằng 103,2 % so cùng kỳ 2019. Thu nhập bình quân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Phạm Duy Thanh - Giám đốc Than Đèo Nai - cho biết: Năm 2019, chúng tôi đã đưa bộ công cụ KPI vào quản lý sản xuất. Bằng việc thiết lập KPI theo tiêu chí SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, xuất phát từ mục tiêu chung, có hạn định thời gian), xác định mục tiêu theo tiêu chí này đã giúp lãnh đạo công ty phân bổ kiểm soát, thực hiện mục tiêu một cách cụ thể. Trong khi hệ thống đo lường khách quan đã định lượng được mức độ hoàn thành công việc của từng phòng, ban, cá nhân… giúp tiết kiệm thời gian họp đánh giá cán bộ, bình bầu cuối năm.

“Thông qua KPI, NLĐ luôn biết rõ mục tiêu công việc được giao, xây dựng ý thức chủ động công việc, phát huy tính sáng tạo, có ý thức xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực làm việc lành mạnh. Bằng việc xây dựng thang đo KPI, xác định trọng số cho KPI, chấm điểm, tổng hợp điểm KPI và xếp loại đánh giá, mỗi nhân viên và người quản lý đều có thể đánh giá được hiệu quả công việc” - ông Thanh chia sẻ.

6 tháng đầu năm, Than Đèo Nai đạt lợi nhuận 13,6 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm. Thành công này đã đóng góp tích cực vào sự ổn định của công ty, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Minh Kỳ