Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 02/08/2021 11:56

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn

18:47 | 14/06/2021
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Đó là nội dung được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nêu tại báo cáo tổng kết bước đầu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra ngày 14/6.

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử rất đặc biệt, một sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của cả nước và quốc tế. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua hơn 75 năm độc lập, 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp và đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp lu
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo Tổng kết

"Trong lịch sử 15 lần tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, không kể giai đoạn đất nước có chiến tranh, chưa bao giờ cuộc bầu cử lại diễn ra cam go với nhiều khó khăn, thử thách như cuộc bầu cử lần này, khi mà cùng lúc vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, vừa phải bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống và an toàn cho người dân…"- ông Cường chỉ rõ.

Bên cạnh đó, một số kết quả nổi bật được Tổng Thư ký Quốc hội nêu cụ thể như: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,6%; cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước; các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84% - cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ đại biểu Quốc hội trúng cử là phụ nữ cũng đạt trên 30% - cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây; trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước...

Về kết quả bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV, theo báo cáo của các địa phương, trong cuộc bầu cử ngày 23.5, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có Nghị quyết không xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Do đó, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đạt 99,8%) .

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố (cập nhật đến ngày 9.6), kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: HĐND cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu; HĐND cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu; HĐND cấp xã bầu được 239.752 đại biểu.

Về bầu cử thêm, bầu cử lại, không có đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh nào phải bầu cử thêm và bầu cử lại; có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện ở 2 tỉnh (Kiên Giang và Quảng Ngãi) phải tổ chức bầu thêm 3 đại biểu HĐND cấp huyện; 175 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã ở 157 xã, phường, thị trấn thuộc 22 tỉnh, thành phố phải tổ chức bầu cử thêm 280 đại biểu HĐND cấp xã; 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (tỷ lệ 0,007% tổng số đơn vị bầu cử) ở 3 xã thuộc 2 tỉnh, thành phố (Đắk Lắk và Hà Nội) phải tổ chức bầu cử lại 14 đại biểu HĐND cấp xã.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ, cuộc bầu cử lần này còn một số hạn chế, liên quan đến việc rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; ở một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so với quy định; cơ cấu đại biểu trúng cử có nơi chưa đạt, vẫn có nơi bầu chưa đủ số lượng đại biểu HĐND cấp xã; một số khu vực bầu cử còn để xảy ra nhầm lẫn trong việc đóng dấu phiếu bầu, sai sót về in phiếu bầu…

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp lu
Đại biểu đồng tình và đánh giá cao những nội dung cơ bản được nêu tại Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Cường cho biết, dựa trên những kết quả bầu cử, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc về kết quả và những thành công, ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. Họp Hội đồng bầu cử quốc gia để xem xét, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với người trúng cử (dự kiến 12/7); cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội Khóa XV cho những người trúng cử. Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (dự kiến 20/7).

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến phát biểu đều đồng tình và đánh giá cao những nội dung cơ bản được nêu tại Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, Hội đồng Bầu cử quốc gia nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu; tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhấn mạnh về sự thành công của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, công phu và được diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam với phạm vi rộng hơn, lây lan nhanh hơn và có chủng mới nguy hiểm hơn, tuy vậy, chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại, khó khăn và đã tổ chức cuộc bầu cử thành công. Chủ tịch Quốc hội cũng tin tưởng, thành công của cuộc bầu cử cũng là bước đầu trong thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đỗ Nga