Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút được 3 tỷ USD vốn đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025. Trong bối cảnh dịch Covid – 19 đảo lộn kinh tế thế giới nói chung, hoạt động đầu tư nói riêng, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều biện pháp để sẵn sàng “đón” dòng vốn hậu Covid – 19, hiện thực hóa mục tiêu trên.

Các dự án đầu tư góp phần quan trọng trong GRDP Đà Nẵng

Trong giai đoạn 2016 – 2020, TP. Đà Nẵng thu hút được 163 dự án vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 76.130 tỷ đồng; thu hút 530 dự án cấp mới vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 1,045 tỷ USD, có 60 dự án tăng vốn thêm, 605 lượt góp vốn mua cổ phần. Các dự án vốn đầu tư trong nước giai đoạn này tỷ lệ giải ngân thấp do vướng mắc trong khi triển khai thực hiện dự án; tỷ lệ vốn giải ngân ở khối FDI ước đạt từ 51 – 53%/tổng vốn đăng ký.

Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025
Các dự án đầu tư vào TP. Đà Nẵng trong thời gian qua góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế thành phố, giải quyết việc làm cho người lao động

Lũy đến đến 15/10/2021, thành phố có 718 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 149.114 tỷ đồng, trong đó có 343 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư hơn 121.500 tỷ đồng và 375 dự án đầu tư tại các KCN, khu công nghệ cao (CNC) với tổng vốn đầu tư 27.605 tỷ đồng. Thu hút được 909 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 3,865 tỷ USD, trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng vốn đầu tư với 48,02%; lĩnh vực bất động sản, bất động sản du lịch chiếm 33,45%; còn lại là các lĩnh vực khác. Nhóm quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất vào Đà Nẵng lần lượt là Nhật Bản, Singapore, Hàn quốc.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, các dự án đầu tư đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP thành phố; làm gia tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, đóng góp vào ngân sách nhà nước (khu vực công thương nghiệp ngoài kinh tế quốc doanh và khu vực FDI chiếm 38,16% tổng thu ngân sách thành phố giai đoạn 2016 – 2020), giải quyết việc làm cho hơn 1,1 triệu lao động,khu vực FDI còn giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư trong thời gian qua đóng góp tích cực vào tăng trưởng bình quân của xuất nhập khẩu, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên toàn thành phố và thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển thường hiệu Đà Nẵng – điểm đến đầu tư.

Dù vậy, công tác thu hút đầu tư của Đà Nẵng trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong đó, nổi bật là các dự án đầu tư trong nước mới chủ yếu tập trung vào các dự án bất động sản, dịch vụ khách sạn/nghỉ dưỡng, trong khi thu hút vào Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao mới chiếm tỷ trọng rất thấp (chỉ khoảng 9,64%). Thu hút FDI chưa được nhiều doanh nghiệp lớn, có tới 96,04% dự án FDI có vốn đăng ký dưới 5 triệu USD, quy mô ngành sản xuất và ngành dịch vụ có vốn đăng ký rất nhỏ. Các nhà đầu tư còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận quỹ đất để đầu tư do thành phố đang triển khai tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai. Một hạn chế lớn trong công tác thu hút đầu tư của TP. Đà Nẵng trong thời gian qua chính là thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ kém hiệu quả, chưa xác định được ngành công nghiệp hỗ trợ chủ đạo.

Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025
Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, R&D, công nghệ thông tin

Làm gì để "đón" được 3 tỷ vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025

Dịch Covid – 19 đã tác động tiêu cực đến tình hình đầu tư nước ngoài toàn cầu, tuy nhiên, đồng thời mở ra cơ hội cho Việt Nam đón dòng vốn FDI dịch chuyển. Báo cáo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết đã có gần 300 doanh nghiệp từ các quốc gia/vùng lãnh thổ có kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu mở rộng/đàu tư mới tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn lớn thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao; thiết bị điện tử và phụ kiện; logistics, thương mại điện tử, bán lẻ….

Trong bối cảnh đó, TP. Đà Nẵng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 mà UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành, trong giai đoạn 2021 – 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút được 3 tỷ USD vốn đầu tư các dự án đầu tư vào thành phố (giai đoạn 2026 – 2030 đặt mục tiêu thu hút được thêm 4 tỷ USD). Đến năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao tăng 50% so với năm 2018; tỷ lệ nội địa hóa đạt 30%; tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt 75% (các mục tiêu này đến năm 2030 lần lượt là 100%, 40% và 80%)

TP. Đà Nẵng định hướng tập trung thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ cao (công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và cơ điện tử, công nghệ vật liệu mới…), R&D, công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí, cơ khí chính xác, điện – điện tử, …

Để thực hiện mục tiêu trên, ngoài các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư đã ban hành, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục đề xuất, xây dựng thêm các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư như cơ chế chính sách đặc thù hình thành trung tâm tài chính, khu phi thuế quan, chính sách khuyến khích phát triển R&D, chính sách để phát triển trung tâm du thuyền quốc tế trên địa bàn thành phố; rà soát, điều chỉnh, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… đảm bảo tính khả thi trong việc áp dụng vào thực tiễn.

Cùng với các chính sách, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng logistics phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ thông tin đón dòng vốn dịch chuyển hậu Covid – 19.

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trong đó, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và nước ngoài đến làm việc tại thành phố; triển khai công tác dự báo cung cầu lao động của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đối với ngành, lĩn hvực đang kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các ngành mũi nhọn và công nghệ cao.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Vũ Lê

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tỉnh Hậu Giang kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp

Tỉnh Hậu Giang kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp

Ngày 18/5/2022, tại TP.HCM, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp.
Cục Hàng không Việt Nam: Đảm bảo tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam: Đảm bảo tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, công tác đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng hạn.
Điểm danh những Bộ, cơ quan chưa phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Điểm danh những Bộ, cơ quan chưa phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện vẫn còn khoảng 7,4% vốn đầu tư công (khoảng hơn 38.578 tỷ đồng) chưa được các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương phân bổ.
Hà Tĩnh: Làm rõ phương án đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Cầu Cày

Hà Tĩnh: Làm rõ phương án đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Cầu Cày

Chủ tịch UBND tỉnh Hà có công văn số 2170/UBND-XD về việc soát xét chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Nam Cầu Cày, TP. Hà Tĩnh.
Công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2021”

Công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2021”

Sáng 10/5, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã công bố “Báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm 2021”.

Tin cùng chuyên mục

Rút vốn vay nước ngoài khoảng 342,7 triệu USD

Rút vốn vay nước ngoài khoảng 342,7 triệu USD

Báo cáo về công tác quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, về rút vốn, trong tháng 4 (tính đến 30/4) đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 24,3 triệu USD (tương đương 566,7 tỷ đồng).
Thanh Hóa: Điều chỉnh quy hoạch đô thị ven biển Diêm Phố

Thanh Hóa: Điều chỉnh quy hoạch đô thị ven biển Diêm Phố

Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc đến năm 2045.
Hậu Giang phê duyệt quy hoạch 8 dự án khu công nghiệp

Hậu Giang phê duyệt quy hoạch 8 dự án khu công nghiệp

Tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt Danh mục 8 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích cho 8 dự án khoảng 1.741ha.
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Thực hiện thường xuyên, liên tục

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh: Thực hiện thường xuyên, liên tục

Môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam những năm gần đây đã có sự cải thiện tích cực. Song, thay vì hài lòng với kết quả đã đạt được, Việt Nam cần tiếp tục coi đây là công việc thường xuyên, liên tục - tiến trình không thể dừng lại, nếu không sẽ tụt hậu.
Chính phủ thành lập 6 tổ công tác kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ thành lập 6 tổ công tác kiểm tra giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ khó giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đến ngày 30/4/2022 có tỷ lệ giải ngân dưới mức 18,48%.
Đổi mới sáng tạo hút vốn khủng

Đổi mới sáng tạo hút vốn khủng

Với tổng vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup đạt mức kỷ lục và sự xuất hiện của 2 kỳ lân công nghệ mới trong năm 2021, Việt Nam đang được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội hút vốn vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo (ĐMST), trở thành trung tâm công nghệ đáng chú ý trong khu vực.
Lâm Đồng chấp thuận cho Novaland được khảo sát dự án 30.000ha

Lâm Đồng chấp thuận cho Novaland được khảo sát dự án 30.000ha

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Văn bản số 2892/UBND-QH về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Nova (Novaland) nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập ý tưởng quy hoạch tại khu vực hồ Đắk Long Thượng thuộc huyện Bảo Lâm và một phần phường Lộc Phát, phường 01, TP. Bảo Lộc.
Khu đô thị Phú Thịnh Quảng Nam: Chậm tiến độ vẫn được điều chỉnh và giao đất

Khu đô thị Phú Thịnh Quảng Nam: Chậm tiến độ vẫn được điều chỉnh và giao đất

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số: 1103 về việc giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tổng hợp Phước Nguyên (Công ty Phước Nguyên) để đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Phú Thịnh. Tuy nhiên, ít ai biết dự án này đã chậm tiến độ và Cty Phước Nguyên mới được 1 năm tuổi khi làm chủ đầu tư
Thu ngân sách nhà nước 4 tháng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Nghệ An: Đa cấp huy động vốn, tiền ảo ráo riết đi “lùa gà”

Nghệ An: Đa cấp huy động vốn, tiền ảo ráo riết đi “lùa gà”

Tại Nghệ An, “cơn bão” lừa đảo đa cấp huy động vốn, tiền ảo tưởng đã qua đi sau một loạt đối tượng bị cơ quan chức năng vạch trần. Tuy nhiên, với đủ chiêu trò các chân rết lại ráo riết mời chào, công khai lôi kéo người chơi mới.
Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm tăng 7,6%

Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm tăng 7,6%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư ra nước ngoài 4 tháng đầu năm. Theo đó, vốn FDI thực hiện tiếp tục là điểm sáng khi đạt 5,92 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đầu tư nước ngoài trên đà bứt phá

Đầu tư nước ngoài trên đà bứt phá

Kết quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta quý I-2022 được đánh giá là khả quan trong bối cảnh bất lợi, suy giảm trên phạm vi toàn cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự báo, việc thu hút nguồn vốn này sẽ tiếp đà bứt phá để trở thành đầu vào tiếp sức cho sản xuất cũng như nâng tầm quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
Thu hút đầu tư trong Khu Kinh tế Vân Phong có gì đáng chú ý?

Thu hút đầu tư trong Khu Kinh tế Vân Phong có gì đáng chú ý?

Để tạo đột phá và phát huy hết tiềm năng, lợi thế của Khu Kinh tế Vân Phong, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa quy định các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển.
Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam đạt kỷ lục mới

Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam đạt kỷ lục mới

Giữa bối cảnh dịch Covid-19 gây ra nhiều biến động cho thị trường, vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam trong năm 2021 vẫn đạt mức cao kỷ lục, với tổng số tiền đầu tư đạt 1,4 tỷ USD, tăng trưởng gấp 1,5 lần so với con số 874 triệu USD kỷ lục vào năm 2019.
Doanh nghiệp Singapore đầu tư gần 70 tỷ USD vào Việt Nam

Doanh nghiệp Singapore đầu tư gần 70 tỷ USD vào Việt Nam

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 3/2022, các nhà đầu tư Singapore có 2.866 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 67,5 tỷ USD, đứng thứ 1/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Giải ngân vốn đầu tư công: 8 giải pháp cần triển khai

Giải ngân vốn đầu tư công: 8 giải pháp cần triển khai

Một trong những yếu tố nền tảng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng chính là giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) đúng tiến độ, kế hoạch. Vì thế, giải pháp căn cơ cho lĩnh vực này cần được đẩy mạnh triển khai.
Chủ tịch nước mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp "Nói đi đôi với làm"

Chủ tịch nước mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp "Nói đi đôi với làm"

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi năm 2022, do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều 12/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiện đúng cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, khẳng định uy tín, nói đi đôi với làm.
Ông Trần Quí Thanh - Tân Hiệp Phát tuyên bố đạt 1 tỷ USD với siêu nền tảng số hoá thương mại

Ông Trần Quí Thanh - Tân Hiệp Phát tuyên bố đạt 1 tỷ USD với siêu nền tảng số hoá thương mại

"Việc vận hành SAP Ariba là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược số hóa giai đoạn 2021 – 2026 của Tân Hiệp Phát để nâng cao năng lực tổ chức từ công nghệ đến con người, vươn xa hơn ra quốc tế và đạt mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô la trong thời gian tới”. Ông Trần Quí Thanh, nhà sáng lập Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết trong buổi chính thức áp dụng nền tảng SAP Ariba ngày 7/4/2022.
Phân bổ vốn ngân sách thấp, nhiều cơ quan trung ương bị “nhắc tên”

Phân bổ vốn ngân sách thấp, nhiều cơ quan trung ương bị “nhắc tên”

Hết quý I/2022, tình hình phân bổ, triển khai kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương đã đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị có tỷ lệ phân bổ thấp, chưa tới 10%.
Doanh nghiệp mong muốn gì khi đầu tư vào Việt Nam?

Doanh nghiệp mong muốn gì khi đầu tư vào Việt Nam?

Chính sách thu hút đầu tư thì “rất ổn”, nhưng khi triển khai vào thực tế thì gặp nhiều vướng mắc. Chưa kể, chức năng, nhiệm vụ của bộ ngành, địa phương thiếu rõ ràng, không thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động