Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 15/05/2021 05:22

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là đơn vị nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực

22:20 | 10/04/2021
Từ chỗ chỉ mang tính kết hợp cơ học giữa các trường đại học đến nay Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã vận dụng được “Sức mạnh hệ thống”, khẳng định được mô hình, vai trò không chỉ là trung tâm về đào tạo mà còn là Trung tâm nghiên cứu về khoa học công nghệ; đóng góp vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã đánh giá như vậy tại buổi thăm và làm việc với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chiều ngày 10/4/2021.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất của Việt Nam, đã khẳng định vị thế đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực; là một trong những trung tâm khoa học lớn nhất của cả nước, tiên phong thực hiện thí điểm các mô hình, công nghệ mới trong giáo dục - đào tạo, triển khai mô hình trung tâm xuất sắc và các nhóm nghiên cứu mạnh, góp phần quan trọng xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, đổi mới giáo dục và phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là đơn vị nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực
Ông Trần Tuấn Anh - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm khu công nghệ phần mềm của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra yêu cầu phải đổi mới nội dung, chương trình, ngành học của giáo dục đại học; thay đổi và đa dạng môi trường và phương thức học tập, tài liệu, học liệu, phương tiện, thiết bị dạy học cho đến thay đổi về vai trò của người dạy và yêu cầu đối với người học so với giáo dục theo phương thức truyền thống. “Vì vậy, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cần phân tích, đánh giá thấu đáo về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến chiến lược phát triển của mình, xu hướng chuyển đổi số trong ngành giáo dục và trong từng cơ sở giáo dục đại học. Từ đó tiếp tục hoàn thiện các định hướng chiến lược phát triển trong thời gian tới”- ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Liên quan đến những kiến nghị, đề xuất của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ông Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan tổng hợp, trên cơ sở đó tổ chức những chương trình làm việc chuyên sâu, nhằm tháo gỡ những nút thắt cho ngành giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là một hệ thống bao gồm 38 đơn vị, trong đó có 7 trường đại học thành viên, 1 viện nghiên cứu khoa học thành viên (Viện Môi trường và Tài nguyên), 2 khoa trực thuộc, 1 Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và 27 đơn vị trực thuộc là các tổ chức khoa học và công nghệ, thư viện… Trường có gần 6.100 cán bộ, viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ sư và người lao động; trong đó, có gần 1.100 tiến sĩ với gần 400 giáo sư, phó giáo sư trên quy mô khoảng hơn 79.000 sinh viên đại học.

Hiện nay, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Trung ương, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, hướng đến mục tiêu: Phát triển hệ thống và hoàn thiện mô hình Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, đồng thời phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu của Châu Á.

Mai Ca