Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 25/11/2020 15:54

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển

16:52 | 21/10/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời gian từ ngày 19-21/10/2020, tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tham dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - nêu rõ: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ,Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu và chỉ đạo đại hội
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

Để đạt được những kết quả đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp.

Với những nỗ lực lớn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, 5 năm qua, tình hình trong nước, khu vực và thế giới xuất hiện thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Các đại biểu bên lề đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. ây là trí tuệ được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham gia góp ý mang tính xây dựng trong toàn Đảng bộ Khối.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Các đại biểu nhất trí cao bầu ra Ban chấp hành mới

Đại hội dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các đồng chí đại diện cho 35 đảng bộ trực thuộc và hơn 81 nghìn đảng viên của Đảng bộ Khối có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để đảm đương nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó; đảm bảo tính liên tục, kế thừa, đổi mới và phát triển trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Ban chấp hành mời ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 45 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng ủy Khối; bầu đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và các đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III
Vinh danh các đơn vị có các công trình trọng điểm chào mừng đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 04 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng; 06 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 11 nhiệm vụ, giải pháp; 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển./.

Cấn Dũng