Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 19/06/2021 18:28

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

07:00 | 23/10/2020
Trong 3 ngày từ 19 đến 21/10/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng 293 đại biểu chính thức, đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nhận định, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2020 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt: tổng doanh thu tăng 38%, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không,... đều là những đơn vị dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, nhiều đơn vị đạt mức năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 15-35%/năm.

Với những thành quả đã đạt được, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện, đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng với vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (hàng 2, đầu tiên bên trái) trong Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là trí tuệ được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham gia góp ý mang tính xây dựng trong toàn Đảng bộ Khối.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã có bài tham luận với chủ đề ”Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước - thực tiễn tại Vietcombank và một số kiến nghị, đề xuất”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Đoàn đại biểu Đảng bộ Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo dự Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 45 đồng chí. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank và đồng chí Phạm Quang Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vietcombank đã được các đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 -2025. Vietcombank là Đảng bộ duy nhất trong Đảng bộ Khối có 2 đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã được các đại biểu tín nhiệm cao bầu vào đoàn đại biểu chính thức của Đảng ủy Khối dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đã tái trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank tái trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã vinh danh 5 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 7 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ Vietcombank có 1 công trình được vinh danh là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là công trình Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, được xây dựng nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đất nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương (hàng đầu, thứ 10 từ trái sang) chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 04 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng; 06 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 11 nhiệm vụ, giải pháp; 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển.

Trong thời điểm cả nước đang hướng về miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Đại hội, các Đảng bộ trực thuộc đã đăng ký ủng hộ các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề lũ lụt với số tiền 82 tỷ đồng.

Xuyến Chi