Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 24/11/2020 13:21

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển”

16:47 | 20/10/2020
Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn tất. Đại hội sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 26- 28/10/2020.

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Nguyễn Minh Trứ- Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, chủ đề của Đại hội là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế- xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng- an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”; phương châm của Đại hội là “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có 417 đại biểu tham dự, trong đó 68 đại biểu khách mời và 349 đại biểu chính thức (gồm 45 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu bầu tại đại hội cấp cơ sở).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển”
Đồng chí Nguyễn Minh Trứ- Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo

Về công tác nhân sự đại hội, Tỉnh ủy đã chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khóa XIV với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Trung ương và của tỉnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua gồm: 47 đồng chí (giảm khoảng 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương). Số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là 15 đồng chí. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 16 đồng chí (1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy; 15 đại biểu chính thức); 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay, các văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ, đúng với quy định, hướng dẫn của Trung ương, có sự đầu tư trí tuệ, bảo đảm nghiêm túc, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Ninh Thuận với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quỳnh Mỹ