Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 11/05/2021 08:11

Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021

16:59 | 15/04/2021
Sáng ngày 15/4/2021 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation/Công ty) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội có các cổ đông: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (Mipec), Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Phúc An. Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Đại hội gồm: Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Petrolimex kiêm Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 & kế hoạch năm 2021; Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022. Đại hội cũng xem xét việc sửa đổi, bổ sung: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ.

Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & kế hoạch năm 2021

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Nguyễn Văn Học - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - cho biết, năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự sụt giảm mạnh của giá MOPS. Bên cạnh đó, số lượng chuyến bay trong nước và quốc tế bị cắt giảm mạnh bởi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hàng không sụt giảm mạnh do các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại của các nước.

Năm 2021, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex vẫn đặt mục tiêu tăng 19% sản lượng so với năm 2020. Để thực hiện tốt kế hoạch này, công ty đưa ra một số biện pháp nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của hệ thống, bám sát diễn biến của thị trường để có điều chỉnh chính sách phù hợp, tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường.

Tại đại hội, các cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Duy (đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh) là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2022, với tỷ lệ 100% phiếu bầu nhất trí.

Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Petrolimex kiêm Chủ tịch HĐQT Petrolimex Aviation tặng hoa và chúc mừng ông Lê Duy, thành viên Ban kiểm soát Công ty
Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Cổ đông và đại diện cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội

Với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết nhất trí các nội dung trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Petrolimex Aviation đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty Petrolimex Aviation quyết tâm đoàn kết, nỗ lực hết mình để triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, vững tin cất cánh “Trở lại bầu trời” (Back To The Sky).

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Ông Lê Minh Quốc - Ủy viên HĐQT, Đại diện Cổ đông Mipec phát biểu
Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Ông Andy Hồ - Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh phát biểu
Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Ông Nguyễn Quang Hào - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các Tờ trình tại đại hội
Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Bà Trần Thị Lan Phương – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát
Đại hội đồng Cổ đông Petrolimex Aviation thường niên 2021
Bà Nguyễn Diệu Linh – Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, thư ký Đại hội trình bày các tờ trình tại Đại hội

Petrolimex Aviation