Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 26/10/2021 15:34

Đắk Lắk đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân 8 - 9%/năm

15:30 | 15/09/2021
UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8631/KH-UBND triển khai thực hiện.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, kế hoạch triển khai với mục tiêu phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, văn minh phù hợp với quy mô, đặc điểm của tỉnh trong từng giai đoạn, đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững tạo cầu nối vững chắc giữa sản xuất với tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Mục tiêu cụ thể về phát triển thương mại được đặt ra trong từng giai đoạn của tỉnh Đắk Lắk. Giai đoạn 2021-2030, giá trị tăng thêm của ngành thương mại đạt tốc độ tăng bình quân khoảng từ 9 - 10%/năm, phấn đấu đến năm 2030 đóng góp khoảng 15 - 16% vào GDP của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 476.400 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và đạt khoảng 520.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng bình quân 8 - 9%/năm. Thương mại điện tử phát triển với công nghệ, hạ tầng kỷ thuật hiện đại cùng với phương tiện hỗ trợ đầy đủ, đảm bảo tính an toàn và thuận tiện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong quá trình tham gia giao dịch.

Hệ thống kết nối hạ tầng thương mại phát triển đa dạng, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và quy mô phát triển của từng địa bàn trong từng giai đoạn; hạ tầng thương mại khu vực thành thị được hiện đại hóa, áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, khai thác, vận hành; hạ tầng thương mại thiết yếu khu vực nông thôn phát triển đầy đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Đầu tư phát triển trung tâm logistics giúp hoạt động lưu thông và phân phối hàng hóa đạt hiệu quả cao, khắc phục ảnh hưởng của các yếu tố cự ly, thời gian và chi phí sản xuất, vận chuyển, góp phần đáng kể vào việc phân bổ các ngành sản xuất một cách hợp lý để đảm bảo sự cân đối và tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế của tỉnh.

Đắk Lắk đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân 8 - 9%/năm
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 476.400 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 và đạt khoảng 520.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2031-2045, mục tiêu phát triển thương mại đặt ra là: Giá trị tăng thêm của ngành thương mại trong tỉnh đạt tốc độ tăng bình quân khoảng từ 8 - 9%/năm; đến năm 2045 đóng góp khoảng 15 - 16% và GDP của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng bình quân 8 - 9%/năm. Thương mại điện tử đóng vai trò chủ đạo trong giao dịch thương mại; đến năm 2045 doanh thu trao đổi qua thương mại điện tử chiếm khoảng 15 - 16% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; hạ tầng thương mại được hiện đại hóa và 100% các hệ thống hạ tầng thương mại khu vực thành thị vận hành dựa trên áp dụng công nghệ số hóa; kết cấu hạ tầng thương mại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đảm bảo phát triển theo quy hoạch, tăng cường phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại như: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siệu thị mini...

Theo đó nhiệm vụ, giải pháp đặt ra là: Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh và quản lý hoạt động thương mại theo đúng cơ chế thị trường và cam kết quốc tế. Gia tăng cầu tiêu dùng cuối cùng trong tỉnh, phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh liên kết các chuỗi cung ứng sản phẩm, hàng hóa. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại. Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại dựa trên nền tảng số hóa. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo xu hướng thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những đột biến bất lợi của thị trường. Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển thương mại. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả thực thi pháp luật về hoạt động thương mại thị trường. Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong các hoạt động thương mại.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch đã đặt ra, tỉnh sẽ giao Sở Công Thương: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xây dựng và công bố kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Hàng năm lập kế hoạch đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp và thẩm định, đề xuất đưa vào dự toán ngân sách để triển khai thực hiện.

Sở Công Thương tỉnh sẻ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách thu hút đầu tư vào phát triển thương mại trong tỉnh, cơ chế chính sách nhằm tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ trên thị trường. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh; Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đảm bảo nội dung kế hoạch đã đề ra.

Hầu Tỷ