Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 19/09/2021 07:01

Đắk Nông: Công nghiệp, thương mại khởi sắc nhờ Nghị quyết số 26-NQ/TW

17:33 | 22/06/2021
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Sở Công Thương Đắk Nông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi bộ mặt công nghiệp, thương mại địa phương.

Hiện thực hóa Nghị quyết bằng loạt chính sách

Theo đó, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng ủy Sở Công Thương Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Việc quán triệt kịp thời Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đắk Nông: Công nghiệp, thương mại khởi sắc nhờ Nghị quyết số 26-NQ/TW
Tỷ lệ số thôn, buôn có lưới điện quốc gia tại Đắk Nông đạt 100%

Song song với đó, Sở Công Thương đã chủ động triển khai, lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết vào các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ phát triển của ngành, chỉ đạo Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức thực hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh, chú trọng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chế biến nông sản đổi mới công nghệ sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề trong sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp… Đồng thời, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như các hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi… nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành.

Ngoài ra, để tạo cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh nói chung và công nghiệp, thương mại vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh nói riêng, Sở Công Thương đã chủ trì, cũng như phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh; tham mưu lập và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và huy động nguồn lực cho phát triển công nghiệp, thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 đến 2020, có xét đến năm 2025; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quy hoạch các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp bô xít tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, có định hướng đến năm 2035; Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Đắk Nông đến năm 2015, định hướng đến năm 2020…

Hiệu quả tích cực

Bằng các giải pháp đó, sau 12 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngành công nghiệp tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số cơ sở công nghiệp nông thôn không ngừng phát triển về cả số lượng lẫn quy mô đầu tư. Tỉnh đã tập trung sản xuất kinh doanh một số ngành nghề chủ yếu như: Chế biến cà phê, điều, lương thực, thực phẩm, sản xuất mộc dân dụng, mỹ nghệ… Thiết bị, công nghệ của các cơ sở từng bước được cải tiến, đổi mới, quy mô sản xuất được mở rộng, đồng thời được trang bị thêm kiến thức về quản lý, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất. Sự phát triển của các cơ sở công nghiệp nông thôn đã góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động ở nông thôn.

Giai đoạn 2008 – 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 63.443,22 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với giai đoạn 5 năm (giai đoạn 2008-2012 đạt 15.123 tỷ đồng) và tăng trưởng đều qua các năm, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt 6.865,1 tỷ đồng, năm 2008 đạt 1.746 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần được hoàn thiện và kêu gọi các dự án vào đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cụm công nghiệp (CCN) cơ bản hoàn thiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là CCN Thuận An đã thu hút 17 dự án đầu tư, số vốn đăng ký đầu tư khoảng 300,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động và tỷ lệ lấp đầy giai đoạn I đạt 93,7%; CCN BMC, có 02 nhà đầu tư ký kết hợp đồng thuê đất với diện tích là 3,0 ha để triển khai dự án.

Cũng trong giai đoạn này, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện 111 đề án, tổng kinh phí 76.156,5 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 19.853,8 triệu đồng. Chương trình Khuyến công đã kịp thời khuyến khích, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa và mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững và từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Ngoài ra, việc cải tạo và phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện thời gian qua đã bảo đảm đủ điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng điện phục vụ sinh hoạt của dân cư nông thôn. Hiện nay tỷ lệ số thôn, buôn có lưới điện quốc gia đạt 100%; tỷ lệ số hộ sử dụng điện đạt 99%. Việc phát triển hệ thống điện nông thôn đã góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

Về thương mại, trong những năm qua, cơ sở hạ tầng thương mại của tỉnh được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng dịch vụ được cải thiện, các loại hình dịch vụ đa dạng, phong phú. Hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị, chợ được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 46 chợ đang hoạt động được phân bố trên 42 xã, phường và thị trấn (còn lại 29 xã, phường chưa có chợ); 01 Trung tâm thương mại Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp; 01 Siêu thị hạng III tại thị xã Gia Nghĩa; 01 trung tâm phức hợp, huyện Cư Jút.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2020 đạt 101.036 tỷ đồng, tăng 378% so với giai đoạn 5 năm (giai đoạn 2008-2012 đạt 26.729 tỷ đồng) và tăng trưởng đều qua các năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 đạt 17.715 tỷ đồng so với năm 2008 đạt 3.046 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, Sở Công Thương đã hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và khu vực; khảo sát thị trường, kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhất là các mặt hàng thế mạnh của tỉnh như rau, quả, nông sản thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, sơ chế các loại sản phẩm nông, lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh đưa sản phẩm vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị.

Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động người “Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong giai đoạn 2008-2020, Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 22 chương trình “Đưa hàng Việt về miền núi và nông thôn tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và miền núi đã góp phần làm cho người dân nhận thức đúng đắn hơn khả năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, đánh giá đúng hơn chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam. Từ đó từng bước thay đổi tâm lý “chuộng hàng ngoại” của một bộ phận người tiêu dùng và tạo lập được thói quen mua sắm, sử dụng hàng Việt trong nhân dân.

Bảo Ngọc