Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 14/05/2021 21:22

Đảng bộ Than Quảng Ninh làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020

11:14 | 20/11/2020
Đảng bộ Than Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - người chiến sỹ” năm 2020 trong ngày 19/11.

Riêng trong năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã tổ chức bồi dưỡng kết nạp đảng cho hơn 1.000 quần chúng ưu tú, đáp ứng được nguồn phát triển đảng cho toàn Đảng bộ. Mở 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 937 đảng viên mới, mở 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở với 424 đồng chí. Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các lớp trung cấp, cao cấp chính trị luôn được cấp ủy đảng quan tâm và cử cán bộ, đảng viên theo học nghiêm túc, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các đơn vị.

Trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp ủy Đảng, từ Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) đến các chi, đảng bộ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai rộng khắp ở tất cả các đơn vị. Với cách làm phù hợp sát với thực tiễn của từng cơ sở, nhằm tạo hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của từng đơn vị: Ban Tuyên giáo Đảng ủy TQN đã tham mưu cho Thường trực lựa chọn 46 loại mô hình để triển khai đến các đơn vị cơ sở. Từ 46 mô hình ban đầu, các đơn vị cơ sở đã triển khai nhân rộng thành 181 mô hình.

3613-dang-bo-than-quang-ninh-1
Đảng bộ Than Quảng Ninh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị và phát huy các phong trào thi đua năm 2020

Qua việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đạt được kết quả rõ nét, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động; điều đó góp phần quan trọng để mỗi đơn vị nói riêng và toàn ngành Than nói chung vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng nhà nước giao cho. Sức lan tỏa của mỗi mô hình không chỉ dừng lại trong từng đơn vị mà đã có tác dụng lan tỏa trong toàn Đảng bộ TQN.

Về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; công tác nắm bắt tình tư tưởng cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động, những nội dung này đều được Ban Chỉ đạo 35 TQN chỉ đạo triển khai kịp thời, phù hợp với thực tế của Đảng bộ TQN. Thể hiện qua kết quả hoạt động đạt được 11 tháng đầu năm 2020, mặc dù có rất nhiều sự kiện quan trọng như đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp Đảng bộ TQN, nhưng tại các đơn vị trong Đảng bộ TQN không có các trường hợp khiếu kiện đông người, không có trường hợp dao động trước âm mưu “diễn biễn hoà bình” của các thế lực thù địch.

3612-dang-bo-than-quang-ninh-2
Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Còn trong việc xây dựng hình ảnh Người thợ mỏ - Người chiến sỹ, mặc dù mới được triển khai, thực hiện từ năm 2019. Lúc đầu chỉ có một vài đơn vị triển khai thí điểm, vừa làm vừa điều chỉnh, đến năm 2020, nội dung xây dựng hình ảnh Người thợ mỏ - Người chiến sỹ đã thực sự có nhiều chuyển biến tích cực, từ nhận thức của các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng, đến hành động cụ thể, đã tác động tích cực, có tác dụng lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, nó đã thực sự trở thành phòng trào, là hành động thi đua thường xuyên, ở hầu hết các đơn vị, các ngành nghề.

Năm 2021, Đảng bộ TQN tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh giáo dục lý luận, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đã được khen thưởng.

Tiến Dũng