Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/10/2021 11:22

Đầu tư công: "Vốn mồi" thu hút nguồn lực ngoài nhà nước

09:45 | 21/06/2021
Vốn đầu tư công (ĐTC) đang được ví như "động lực dẫn dắt" để thu hút nguồn vốn ngoài nhà nước, kích thích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Bên cạnh tác dụng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua cải cách thể chế, tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động… các chuyên gia kinh tế cho rằng, ĐTC còn là động lực rất quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn ĐTC có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt cho dẫn dắt và tăng trưởng kinh tế nước ta giai đoạn 2021-2025. Năm 2021, dự tính, cứ tăng 1 đồng vốn ĐTC, sẽ kéo theo 1,61 đồng đầu tư ngoài nhà nước. Điều này còn phản ánh tính lan tỏa của thực hiện ĐTC tới đầu tư ngoài nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đầu tư công: "Vốn mồi" thu hút nguồn lực ngoài nhà nước
Nâng cao hiệu quả đầu tư công

"Bên cạnh tính dẫn dắt và lan tỏa đối với nền kinh tế, bản thân ĐTC còn đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu tính toán, dự báo, giai đoạn 2021 -2025, nếu giải ngân vốn ĐTC tăng thêm 1% so với năm trước, GDP sẽ tăng thêm 0,058%" - ông Nguyễn Bích Lâm nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, hiệu quả ĐTC giai đoạn 2016 - 2020 đã từng bước được cải thiện, tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán dần được hạn chế. Số lượng dự án ĐTC giai đoạn này đã giảm 50% so với giai đoạn 2011 - 2015, nhưng tổng số dự án được giao kế hoạch trung hạn vẫn quá nhiều, với 11.100 dự án.

Nhằm xóa bỏ dàn trải, lãng phí trong ĐTC, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; mục tiêu nhằm giảm tổng số dự án ĐTC từ nguồn ngân sách trung ương cả nước giai đoạn 2021 - 2025 xuống còn 5.000 dự án.

Đánh giá về nội dung trên, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng: Việc cắt giảm số lượng dự án ĐTC trung hạn rất cần thiết, nhằm xóa bỏ tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; xóa bỏ cơ chế "xin - cho"... Bên cạnh đó, việc cắt giảm số lượng dự án còn nhằm thực hiện mục tiêu để vốn ĐTC thực sự đóng vai trò dẫn dắt, là vốn mồi để thu hút tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu từng bộ, cơ quan, địa phương phải tập trung rà soát kỹ, giảm mạnh số lượng dự án, nhất là những dự án khởi công mới, nhằm thực hiện thành công quan điểm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực và cực tăng trưởng; dự án lớn, quan trọng của quốc gia; dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng; dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ĐTC, đảm bảo tác động lan tỏa. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả ĐTC, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ĐTC, kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc huy động, quản lý, sử dụng vốn vay.

Ông NGUYỄN BÍCH LÂM – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê:

Việc cắt, giảm số lượng dự án ĐTC thể hiện quan điểm kiên quyết của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

Nguyễn Hòa