Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 14/06/2021 11:58
Xin chờ trong giây lát...

Đẩy mạnh truyền thông về dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh hội nhập kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia - Phần II: Giải pháp truyền thông trong tình hình mới

21/04/2021 07:01
Hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam đi kèm với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng 4.0; sự thay đổi của tình hình chính trị, kinh tế thế giới đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế xã hội Việt Nam nói chung và công tác dân tộc, tôn giáo nói riêng đòi hỏi chúng ta phải có những cơ chế chính sách mới phù hợp hơn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Video cũ hơn