Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 13/04/2021 05:26

Đoàn đại biểu các dân tộc thiểu số viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

09:39 | 03/12/2020
Sáng ngày 3/12, Đoàn đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Vòng hoa của Đoàn đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Viêt Nam lần thứ II mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

1947-1
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

1948-2
Vòng hoa của Đoàn đại biểu mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”
1949-3
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu Đoàn Đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
1951-4
Các đại biểu dân tộc thiểu số về viếng Bác...
2000-8
... và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước.

1957-6
1959-7
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương và thành kính báo cáo trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ

Trước đó, Đoàn đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn thành kính báo cáo trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ: Hôm nay 1.600 đại biểu là các người con ưu tú của các dân tộc thiểu số ở khắp mọi miền Tổ quốc đại diện cho hơn 14 triệu đồng bào dân tộc thiểu số cả nước hội tụ về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 về báo công với Đảng, với Bác. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đồng bào các dân tộc thiểu số nguyện một lòng sắc son theo Đảng quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Phạm Tiệp