Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/10/2020 08:25

Doanh nghiệp y tế EuroCham cam kết hoạt động liêm chính

09:18 | 04/01/2020
Mới đây, các doanh nghiệp thành viên thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (EuroCham) hoạt động trong lĩnh vực y tế, đại diện cho 70% thị trường thiết bị y tế nhập khẩu tại Việt Nam, đã thông qua bộ Qui tắc Đạo đức và ứng xử trong quan hệ hợp tác với các nhân viên y tế (Bộ Qui tắc MDDSC).    

Ông Torben Minko - Chủ tịch Tiểu ban thiết bị y tế (MDDSC) thuộc EuroCham cho biết, Bộ Qui tắc MDDSC được thông qua và có hiệu lực từ cuối năm 2019, cam kết thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp tích cực, liêm chính, nâng cao tiêu chuẩn trong ngành và hỗ trợ phát triển chính sách cho ngành y tế Việt Nam.

Theo MDDSC, ngành y tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, niềm tin cùng sự liêm chính, minh bạch đóng vai trò quan trọng hình thành mối quan hệ giữa các chuyên gia y tế và doanh nghiệp về trang thiết bị y tế để phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Với kinh nghiệm quốc tế, giá trị và thực hành đạo đức vững mạnh, MDDSC tin tưởng có thể mang đến những đóng góp thúc đẩy tiêu chuẩn đạo đức cao, công bằng, liêm chính và minh bạch giữa các chủ thể trong ngành y tế.

doanh nghiep y te eurocham cam ket hoat dong liem chinh
Trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại. Ảnh minh họa

Bộ Quy tắc MDDSC áp dụng tiêu chuẩn đạo đức quốc tế làm nền tảng cho hoạt động của các công ty thành viên tại Việt Nam, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, thúc đẩy các hoạt động hợp tác có đạo đức giữa các nhân viên y tế và cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thành viên không được tài trợ trực tiếp cho bất cứ cá nhân nào, bao gồm bác sĩ, quan chức chính phủ. Mọi hỗ trợ tài chính cho hoạt động nghiên cứu, giáo dục chỉ được cung cấp cho ban tổ chức của sự kiện do bên thứ ba tổ chức, một tổ chức y tế hoặc một hiệp hội chuyên môn. Các doanh nghiệp thành viên không được có bất cứ tác động nào đến việc lựa chọn cá nhân người thụ hưởng.

Tháng 9 năm 2017 tại Hà Nội, MDDSC cùng các Tiểu ban ngành nghề khác thuộc Diễn đàn Y tế EuroCham đã đồng ký kết với Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Ban Y tế thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, một bản “Cam kết chung về hoạt động liêm chính và minh bạch trong ngành dược phẩm và trang thiết bị y tế”. Việc ban hành Bộ Quy tắc của MDDSC phù hợp với những đồng thuận tại cam kết chung nêu trên, khuyến khích các bên thiết lập riêng các quy tắc, quy chế thực hành về tiêu chuẩn đạo đức trong hợp tác, hướng đến một môi trường thuận lợi, tăng cường đối thoại.

Bộ Quy tắc MDDSC đồng thời chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Nếu một quy định pháp luật hoặc một quy tắc ứng xử khác áp dụng đối với một thành viên mà nghiêm khắc hơn so với trong bộ quy tắc này, thành viên sẽ tuân thủ theo điều khoản quy định nghiêm khắc hơn trong luật hoặc quy tắc ứng xử đó. Ngược lại, nếu một điều khoản trong bộ quy tắc này quy định nghiêm khắc hơn so với điều khoản tương ứng trong luật hoặc một bộ quy tắc ứng xử khác mà thành viên có trách nhiệm tuân thủ, thành viên sẽ tuân thủ theo điều khoản quy định nghiêm khắc hơn trong bộ quy tắc này, do điều khoản đó liên quan đến hoạt động kinh doanh của thành viên tại Việt Nam hoặc có tác động đến Việt Nam.

Bộ Quy tắc MDDSC khuyến khích các hoạt động giao dịch, tương tác có đạo đức giữa những công ty thành viên MDDSC là doanh nghiệp tham gia phát triển, sản xuất, bán, tiếp thị hoặc phân phối các sản phẩm công nghệ trang thiết bị y tế và chẩn đoán ở Việt Nam cùng các cá nhân, đơn vị có sử dụng, giới thiệu, mua hoặc chỉ định các sản phẩm công nghệ trang thiết bị y tế và chẩn đoán của thành viên ở Việt Nam. Thành viên MDDSC đồng thời phải đảm bảo bên trung gian thứ ba (bao gồm các đơn vị tư vấn, phân phối, đại lý bán hàng và môi giới) do thành viên chỉ định, nếu bên thứ ba đó có thể phải làm việc với nhân viên y tế, bệnh viện hoặc Chính phủ Việt Nam về sản phẩm công nghệ trang thiết bị y tế và/hoặc chẩn đoán của thành viên, thì bên thứ ba đó phải đồng ý tuân thủ luật pháp và các nguyên tắc đạo đức, ứng xử tối thiểu nghiêm khắc trong Bộ Quy tắc MDDSC.

“Chúng tôi mong muốn giới thiệu Bộ Qui tắc MDDSC đến cộng đồng tại Việt Nam, chia sẻ những nỗ lực sâu rộng của doanh nghiệp hoạt động trong ngành trang thiết bị y tế để thúc đẩy tiêu chuẩn đạo đức cao, công bằng, liêm chính và minh bạch giữa các chủ thể trong ngành y tế. Trong năm 2020, MDDSC sẽ tăng cường trao đổi, đối thoại với các bên liên quan, bao gồm các cơ quan hữu quan, tổ chức y tế và cộng đồng doanh nghiệp địa phương để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, góp phần tăng cường niềm tin cùng sự liêm chính, minh bạch trong mối quan hệ giữa các chuyên gia y tế và doanh nghiệp để phục vụ tốt nhất cho người bệnh” – ông Torben Minko cho biết.

Ngọc Quỳnh