Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 02/08/2021 12:25
Xin chờ trong giây lát...

Giai cấp công nhân Việt Nam: Lực lượng tiên phong trong cách mạng công nghiệp 4.0

01/05/2021 06:00
Sau 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện khát vọng dân tộc. Đối với ngành Công Thương, ở mỗi giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức và lao động ngành Công Thương luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tạo ra của cải vật chất cung cấp cho nhu cầu xã hội.